Vagabond

Vagabond

Abyss of Exile
Abyss of Exile
ต้องการเลเวล: 110 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน :
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูและลดเกราะศัตรูที่อยู่รอบๆ
Skill Level AP Used Increase Damage Level Require Reduce Enemy Defence
10 270 1300% 110 30.00%
The Secret Pilgrim
The Secret Pilgrim
ต้องการเลเวล: 110 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน :
คำอธิบาย : เพิ่มค่า XP
Skill Level Increase XP Level Require
10 10 110
Wandering Eye
Wandering Eye
ต้องการเลเวล: 110 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน :
คำอธิบาย : เพิ่มโอกาสดรอปไอเทมเพิ่มเป็น 300%
Skill Level Level Require Item Drop Rate Increase
10 110 300.00%

1