Knight

Knight

Chivalry
Chivalry
ต้องการเลเวล: 5 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Sword Combo
คำอธิบาย : ทำให้ได้ XP เพิ่มขึ้นในระหว่างต่อสู้
Skill Level SP Require Increase XP
1 6 6
2 5 6
3 5 6
4 5 6
5 5 6
Sword Combo
Sword Combo
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Martial Combo
คำอธิบาย : เพิ่มจำนวนครั้งในการใช้คอมโบ
Skill Level SP Require Combo
1 6 4
2 3 6
3 3 8
4 3 10
5 3 12
Holy Cross
Holy Cross
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Chivalry(3)
คำอธิบาย : ใช้ดาบฟาดลงไปบนพื้นอย่างแรงจนทำให้พื้นสั่นสะเทือนมาก
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage
1 8 42 200%
2 7 46 250%
3 7 50 300%
4 7 54 350%
5 7 58 400%
6 7 62 470%
7 7 66 540%
8 7 70 600%
9 7 74 690%
10 7 78 770%
Provoke
Provoke
ต้องการเลเวล: 15 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Sword Combo
คำอธิบาย : ทำการหันเหความสนใจของศัตรูมาที่คุณ
Skill Level SP Require AP Used Duration (secend)
1 6 50 3
2 5 48 3
3 5 46 3
4 5 44 3
5 5 42 3
Impact Crash
Impact Crash
ต้องการเลเวล: 16 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Chivalry(3)
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูเป็นบริเวณกว้างและมีโอกาสจะทำดาเมจจาก Impact explosion
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage
1 8 20 300%
2 7 22 370%
3 7 24 450%
4 7 26 540%
5 7 28 640%
Defence Guard
Defence Guard
ต้องการเลเวล: 20 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Provoke(3)
คำอธิบาย : เมื่อกดใช้จะทำให้คุณสามารถป้องกันการโจมตีของศัตรูและทำให้อัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น
Skill Level SP Require AP Used Duration (secend) Evasion Rate
1 6 50 360 2%
2 5 48 420 4%
3 5 46 480 6%
4 5 44 540 8%
5 5 42 600 10%
Grand Cross
Grand Cross
ต้องการเลเวล: 23 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Holy Cross(3)
คำอธิบาย : ใช้ดาบฟาดลงไปบนพื้นทำให้พื้นพังทะลายเป็นรูปกางเขนขึ้น
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage
1 10 68 230%
2 9 74 320%
3 9 80 410%
4 9 86 500%
5 9 92 590%
6 9 98 690%
7 9 104 800%
8 9 110 920%
9 9 116 1050%
10 9 122 1180%
Impact Explosion
Impact Explosion
ต้องการเลเวล: 27 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Impact Crash(3)
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูด้วยพลังพื้นฐานของดาบ
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage
1 10 30 400%
2 10 34 540%
3 10 38 690%
4 10 42 860%
5 10 46 1040%
Infinity Guard
Infinity Guard
ต้องการเลเวล: 35 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Provoke(3)
คำอธิบาย : ทักษะป้องกันทำให้โดนโจมตีลดลง
Skill Level SP Require AP Used Level Require Duration (secend) Incease Defence
1 8 80 35 360 15.00%
2 7 78 50 420 28.00%
3 7 76 65 480 41.00%
4 7 74 80 540 54.00%
5 7 72 98 600 70.00%
6 7 70 110 660 78.00%
7 7 68 125 720 86.00%
8 7 66 140 780 94.00%
9 7 64 155 840 102.00%
10 7 62 170 900 110.00%
Multi Provoke
Multi Provoke
ต้องการเลเวล: 40 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Provoke(3)
คำอธิบาย : สกิลสนับสนุนทำให้หลอกล่อศัตรูมาโจมตีคุณเป็นกลุ่ม
Skill Level SP Require AP Used Distance
1 8 150 5
2 8 150 5
3 8 150 6
4 8 150 6
5 8 150 7

12 Next