เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 28 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

ผงโลหิตชั้นหยาบ

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา35 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมอสูรอัคคี

ผ้าพันแผล

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา15 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

ผงโลหิตชั้นธรมดา

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา60 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากดาวไส้เดือนข้ามน้ำ

ผงโลหิตชั้นดี

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา75 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากพญาอสรพิษ(ใช้ในกิจกรรม )

ผงโลหิตชั้นพิเศษ

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา95 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากกิ้งก่ายักษ์หมื่นปี

ผงโลหิตชั้นเลิศ

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา135 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากดาวกวางกั้นน้ำ

ยาโลหิตชั้นหยาบ

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา240 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากวิญญาณเซียนเหยากวง

ยาโลหิตชั้นธรมดา

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา370 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากจิตวิญญาณเทียนชู

ยาโลหิตชั้นดี

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา460 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากแมงมุมดำร่างมาร

ยาโลหิตชั้นพิเศษ

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา700 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจาก ครุฑ

ยาโลหิตชั้นเลิศ

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา840 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากหลอกลวง �1

ชาข้าวบาเลย์

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา15 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

ผงปราณชั้นหยาบ

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา35 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมอสูรอัคคี

ผงปราณชั้นธรรมดา

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา60 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากดาวไส้เดือนข้ามน้ำ

ผงปราณชั้นดี

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา75 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากพญาอสรพิษ(ใช้ในกิจกรรม )

ผงปราณชั้นพิเศษ

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา95 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากกิ้งก่ายักษ์หมื่นปี

ผงปราณชั้นเลิศ

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา135 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากดาวกวางกั้นน้ำ

ยาปราณชั้นหยาบ

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา240 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากวิญญาณเซียนเหยากวง

ยาปราณชั้นธรมดา

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา370 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากจิตวิญญาณเทียนชู

ยาปราณชั้นดี

  ประเภท   ชนิดnpcขายยา ราคา460 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากแมงมุมดำร่างมาร

12 Next