เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 124 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

กระบี่สีหยก

กระบี่สีหยก   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี28~32 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนางไม้ดอกบัว

กระบี่วายุ

กระบี่วายุ   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี86~97 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมกองโจร

กระบี่หยินหยาง

กระบี่หยินหยาง   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี159~180 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชาหมูคลั่ง

กระบี่งูคด

กระบี่งูคด   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี278~314 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชาหมูคลั่ง

กระบี่อัสนี

กระบี่อัสนี   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี410~463 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชาหมูคลั่ง

กระบี่มังกรพเนจร

กระบี่มังกรพเนจร   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี566~638 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชาหมูคลั่ง

กระบี่แสงทมิฬ

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี740~835 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขามนุษย์ภูผา

กระบี่ฟ้าดิน

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี956~1,079 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาจ้าวเมืองหิมะ

กระบี่สมานวิญญาณ

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี1,180~1,331 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาอสูรเคียวเสี้ยวจันทร์

กระบี่จักรพรรดิ

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี1,454~1,640 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 148   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขานักรบอาชาเพลิง

กระบี่วายุดารา

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี86~97 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กระบี่หยินหยางดารา

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี159~180 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กระบี่งูคดดารา

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี278~314 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กระบี่อัสนีดารา

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี410~463 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กระบี่มังกรพเนจรดารา

กระบี่มังกรพเนจรดารา   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี566~638 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กระบี่แสงทมิฬดารา

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี740~835 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กระบี่ฟ้าดินดารา

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี956~1,079 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กระบี่สมานวิญญาณดารา

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี1,180~1,331 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กระบี่จักรพรรดิ์ดารา

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี1,454~1,640 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 148   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กระบี่เซียนซูหมี

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี278~314 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

1234567 Next