เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 345 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

ชุดล้มพยัคฆ์ (ช)

ชุดล้มพยัคฆ์ (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน14 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

ชุดยุทธการ (ช)

ชุดยุทธการ (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน43 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV30)

ชุดเมฆาคลั่ง (ช)

ชุดเมฆาคลั่ง (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน82 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV45)

ชุดปัดรังควาน (ช)

ชุดปัดรังควาน (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน136 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV60)

ชุดป้าอ๋อง (ช)

ชุดป้าอ๋อง (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน203 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบไร้ขา

ชุดอัสนีฟาด (ช)

ชุดอัสนีฟาด (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน296 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบทมิฬ

ชุดวิญญาณดุ (ช)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน414 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากพ่อมดแดนใต้

ชุดเทพคลั่งไคล้ (ช)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน546 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักสู้เมืองหิมะ

ชุดวิญญาณมังกร (ช)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน694 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากยัก ษา

ชุดจักรพรรดิ์ (ช)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน848 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 146   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากองครักษ์อสูรเหล็ก

ชุดล้มพยัคฆ์ (ญ)

ชุดล้มพยัคฆ์ (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน14 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนางไม้ดอกบัว

ชุดยุทธการ (ญ)

ชุดยุทธการ (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน43 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมกองโจร

ชุดเมฆาคลั่ง (ญ)

ชุดเมฆาคลั่ง (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน82 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมธนูกระดูกขาว

ชุดปัดรังควาน (ญ)

ชุดปัดรังควาน (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน136 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาโจรโบราณ

ชุดป้าอ๋อง (ญ)

ชุดป้าอ๋อง (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน203 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากปีศาจต้นดอกท้อ

ชุดอัสนีฟาด (ญ)

ชุดอัสนีฟาด (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน296 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบผู้พิทักษ์

ชุดวิญญาณดุ (ญ)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน414 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขามนุษย์ภูผา

ชุดเทพคลั่งไคล้ (ญ)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน546 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาจ้าวเมืองหิมะ

ชุดวิญญาณมังกร (ญ)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน694 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาอสูรเคียวเสี้ยวจันทร์

ชุดจักรพรรดิ์ (ญ)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน848 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 146   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขานักรบอาชาเพลิง

12345678910 | 18 Next