เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 87 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

สุดยอดคุณธรรม

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 40   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากมหาผู้เฒ่าอาวุโส

คุณธรรมนำทาง

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 70   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชามัจฉา

มังกรขับขาน

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 100   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจาก ครุฑ

ชินโต

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 130   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจาก ครุฑ

สวรรค์บาป

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 140   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

จ้าวราชา

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 40   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากมหาผู้เฒ่าอาวุโส

หนทางราชา

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 70   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชามัจฉา

มังกรควบม้า

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 100   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอสูรเทพร่างแท้

ฝ่าฝืนเทวะ

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 130   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ไข่มุกนภา

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 140   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

เงามาร

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 10   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมอสูรอัคคี

ชะตามาร

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 25   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากดาวไส้เดือนข้ามน้ำ

เฆี่ยนมาร

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 40   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากปีศาจขโมยไก่

หัวใจมาร

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 55   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากดาววานรโสมน้ำ

วัตถุมาร

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 70   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชินีผีไพร

กัดมาร

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 85   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชามัจฉา

อำนาจมังกร

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 100   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

เซียนโกรธา

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 115   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

อำนาจเทพ

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 130   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ฟ้าลงทัณฑ์

  ประเภทสร้อย   ชนิดเครื่องประดับ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 140   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

12345 Next