เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 9 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

รองเท้าม้าโอดโอย (ช)

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดรองเท้า ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน2 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

รองเท้าฝึกหัด (ญ)

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดรองเท้า ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน2 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

รองเท้าชาวบ้าน (ช)

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดรองเท้า ราคา1 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน1 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าชาวบ้าน (ญ)

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดรองเท้า ราคา1 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน1 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเก่าแก่ (ช)

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดรองเท้า ราคา10 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน2 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเก่าแก่ (ญ)

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดรองเท้า ราคา10 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน2 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าล่องอากาศ (ช)

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดรองเท้า ราคา1 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน1 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าล่องอากาศ (ญ)

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดรองเท้า ราคา1 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน1 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าใช้เฉพาะ GM

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดรองเท้า ราคา1 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน1 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

1