ข้อมูลแผนที่ » หอมหวน

หอมหวน

หอมหวน

NPC

ขุนนางเชอ
ค่ายหุบเหวไฟ
จินเฟิง
จีหยวนชิง
ช่างตัดเสื้อ อู่ฉี
ช่างตีเหล็ก จิ้นหลง
ช่างเทวดา ชิงซวง
ซ่งเฟย
ซวงซวง
ซวนหยวนเจี๋ย
ซินหลัน
ซินแส ฉู่
ซุนถู
ฑุตมารสยบฟ้า เต้าเซียน
ฑูตคุ้มครองดาวเหนือ
นักปราชญ์ เจียงหนิง
ป่าหงส์
ผู้ชำนาญการผลิต ซิงหยิง
ผู้ดูแลภารกิจ จินอี๋
ผู้ดูแลภารกิจ ซือถู
ฝ่าฉาง
พลับพลาซ่อนกลิ่น
พิราบสื่อสาร
ยูลู
วังขุนเขาสายน้ำ
ศาลาห้าสายฟ้า
สระวิหคเพลิน
สุสานกวนหยาว
สุสานเทียนหง
หยุนอี้หลัน
หยุนเจียน
หยุนเชียนอู่
หลงเสี่ยวเอียน
หลี่สุน
หลี่หยวนหง
หลู่ซุ่น
หลู่เฉิง
หัวหน้าอสูรมัจฉา
หาดมัจฉา
หุบเขาประกายเงา
หุบเขาหอมหวน
อ๋วนเซ่า
อู่หยวนซู
เกาหยวนเซิง
เจียงซินเอี้ย
เฉินเอ๋อ
เซียนยกระดับ ตงฟาง
เซียนลัดฟ้า เอี้ยเฉิน
เซียวอู่
เทือกเขาดอกไม้อาลัย
เฟิ้งซื่อหลิน
เยียนหง
เหอข่าย
เห่าหยวนชี่
เอียนซินหลัน
เอียนหง
แดนจิ้งจอกโลกันต์
โฮว่หลิง

สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster