0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
โจมตีอย่างหนัก
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 9 หน่วย Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 15 หน่วย Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 21 หน่วย Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 27 หน่วย Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 33 หน่วย Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 39 หน่วย Cooldown 2 วินาที
ความกล้าหาญ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
19MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 5 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
21MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 9 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
24MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 13 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
27MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 17 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
31MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 21 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
36MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 25 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
ความว่องไว
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 1 หน่วย
2สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 2 หน่วย
3สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 4 หน่วย
4สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 6 หน่วย
5สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 8 หน่วย
6สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 10 หน่วย
7สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 13 หน่วย
รักษาอาการบาดเจ็บ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
25MP
ฟื้นฟู 25 HP ,และอีก 16 วินาที จะฟื้นฟูอีก 128 HP , Cooldown 24 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
35MP
ฟื้นฟู 35 HP ,และอีก 24 วินาที จะฟื้นฟูอีก 192 HP , Cooldown 23 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
45MP
ฟื้นฟู 45 HP ,และอีก 32 วินาที จะฟื้นฟูอีก 256 HP , Cooldown 22 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
55MP
ฟื้นฟู 55 HP ,และอีก 40 วินาที จะฟื้นฟูอีก 320 HP , Cooldown 21 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
65MP
ฟื้นฟู 65 HP ,และอีก 48 วินาที จะฟื้นฟูอีก 384 HP , Cooldown 20 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
75MP
ฟื้นฟู 75 HP ,และอีก 56 วินาที จะฟื้นฟูอีก 448 HP , Cooldown 19 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
คาถาผลึกน้ำแข็ง
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
40 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 53 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้เคลื่อนไหวช้าลง 22% เป็นเวลา 4 วินาที Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
41 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 57 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้เคลื่อนไหวช้าลง 25% เป็นเวลา 5 วินาที Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
43 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 61 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้เคลื่อนไหวช้าลง 28% เป็นเวลา 6 วินาที Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
45 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 65 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้เคลื่อนไหวช้าลง 31% เป็นเวลา 7 วินาที Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
47 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 69 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้เคลื่อนไหวช้าลง 34% เป็นเวลา 8 วินาที Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
50 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 73 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้เคลื่อนไหวช้าลง 37% เป็นเวลา 9 วินาที Cooldown 2 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
54 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 77 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้เคลื่อนไหวช้าลง 40% เป็นเวลา 10 วินาที Cooldown 2 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
58 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 81 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้เคลื่อนไหวช้าลง 43% เป็นเวลา 11 วินาที Cooldown 2 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
62 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 105 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้เคลื่อนไหวช้าลง 46% เป็นเวลา 12 วินาที Cooldown 2 วินาที
เจ้าชีวิต
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
อัตราฟื้นฟู MP เพิ่มขึ้นอย่างถาวร 30%
2สกิลติดตัว
อัตราฟื้นฟู MP เพิ่มขึ้นอย่างถาวร 60%
3สกิลติดตัว
อัตราฟื้นฟู MP เพิ่มขึ้นอย่างถาวร 90%
คาถากระบี่ล่อง
LevelระยะเวลาMP
1ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

41 MP
เพิ่มพลังโจมตี 68 หน่วย Cooldown 2 วินาที
2ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

43 MP
เพิ่มพลังโจมตี 76 หน่วย Cooldown 2 วินาที
3ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

45 MP
เพิ่มพลังโจมตี 84 หน่วย Cooldown 2 วินาที
4ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

47 MP
เพิ่มพลังโจมตี 92 หน่วย Cooldown 2 วินาที
5ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

49 MP
เพิ่มพลังโจมตี 100 หน่วย Cooldown 2 วินาที
6ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

51 MP
เพิ่มพลังโจมตี 108 หน่วย Cooldown 2 วินาที
7ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

53 MP
เพิ่มพลังโจมตี 116 หน่วย Cooldown 2 วินาที
8ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

55 MP
เพิ่มพลังโจมตี 124 หน่วย Cooldown 2 วินาที
9ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

57 MP
เพิ่มพลังโจมตี 156 หน่วย Cooldown 2 วินาที
พลังกระบี่สมานวิญญาณ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
54 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 2% พลังโจมตีเพิ่ม 151 หน่วย เพิ่มพลังโจมตีอีก 6 หน่วย ภายใน 3 วินาที Cooldown 6 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
57 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 2% พลังโจมตีเพิ่ม 165 หน่วย เพิ่มพลังโจมตีอีก 12 หน่วย ภายใน 3 วินาที Cooldown 6 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
61 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 2% พลังโจมตีเพิ่ม 179 หน่วย เพิ่มพลังโจมตีอีก 18 หน่วย ภายใน 3 วินาที Cooldown 6 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
65 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 2% พลังโจมตีเพิ่ม 193 หน่วย เพิ่มพลังโจมตีอีก 24 หน่วย ภายใน 3 วินาที Cooldown 6 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
70 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 2% พลังโจมตีเพิ่ม 207 หน่วย เพิ่มพลังโจมตีอีก 30 หน่วย ภายใน 3 วินาที Cooldown 6 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
75 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 2% พลังโจมตีเพิ่ม 221 หน่วย เพิ่มพลังโจมตีอีก 36 หน่วย ภายใน 3 วินาที Cooldown 6 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
80 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 2% พลังโจมตีเพิ่ม 235 หน่วย เพิ่มพลังโจมตีอีก 42 หน่วย ภายใน 3 วินาที Cooldown 6 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
86 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 2% พลังโจมตีเพิ่ม 249 หน่วย เพิ่มพลังโจมตีอีก 48 หน่วย ภายใน 3 วินาที Cooldown 6 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
93 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 2% พลังโจมตีเพิ่ม 271 หน่วย เพิ่มพลังโจมตีอีก 54 หน่วย ภายใน 3 วินาที Cooldown 6 วินาที
พลังกระบี่เย็นเยือก
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
67 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 46 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้ความเร็วลดลง 10% เป็นเวลา 3 วินาที Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
74 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 50 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้ความเร็วลดลง 12% เป็นเวลา 3 วินาที Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
81 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 54 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้ความเร็วลดลง 14% เป็นเวลา 3 วินาที Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
88 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 59 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้ความเร็วลดลง 16% เป็นเวลา 3 วินาที Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
95 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 65 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้ความเร็วลดลง 18% เป็นเวลา 3 วินาที Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
102 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 71 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้ความเร็วลดลง 20% เป็นเวลา 3 วินาที Cooldown 2 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
109 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 77 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้ความเร็วลดลง 22% เป็นเวลา 3 วินาที Cooldown 2 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
116 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 85 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้ความเร็วลดลง 24% เป็นเวลา 3 วินาที Cooldown 2 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
123 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 97 หน่วย เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้ความเร็วลดลง 26% เป็นเวลา 3 วินาที Cooldown 2 วินาที
วิชาขี่สายฟ้า
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
177 MP
โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 128 หน่วย Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
178 MP
โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 134 หน่วย Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
181 MP
โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 140 หน่วย Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
187 MP
โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 147 หน่วย Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
195 MP
โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 153 หน่วย Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
206 MP
โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 160 หน่วย Cooldown 2 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
219 MP
โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 166 หน่วย Cooldown 2 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
235 MP
โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 173 หน่วย Cooldown 2 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
254 MP
โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 209 หน่วย Cooldown 2 วินาที
ล่องสำราญ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
46 MP
ภายใน 12 วินาที ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 0.6 เมตร/วินาที อัตราฟื้นฟู MP เพิ่มขึ้น 12% เมื่อไม่ได้ต่อสู้ ใช้ไม่ได้ผลเมื่อขี่สัตว์ Cooldown 120 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
48 MP
ภายใน 14 วินาที ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 1.0 เมตร/วินาที อัตราฟื้นฟู MP เพิ่มขึ้น 28% เมื่อไม่ได้ต่อสู้ ใช้ไม่ได้ผลเมื่อขี่สัตว์ Cooldown 120 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
51 MP
ภายใน 16 วินาที ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 1.8 เมตร/วินาที อัตราฟื้นฟู MP เพิ่มขึ้น 48% เมื่อไม่ได้ต่อสู้ ใช้ไม่ได้ผลเมื่อขี่สัตว์ Cooldown 120 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
55 MP
ภายใน 18 วินาที ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 1.8 เมตร/วินาที อัตราฟื้นฟู MP เพิ่มขึ้น 72% เมื่อไม่ได้ต่อสู้ ใช้ไม่ได้ผลเมื่อขี่สัตว์ Cooldown 120 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
61 MP
ภายใน 20 วินาที ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 2.2 เมตร/วินาที อัตราฟื้นฟู MP เพิ่มขึ้น 100% เมื่อไม่ได้ต่อสู้ ใช้ไม่ได้ผลเมื่อขี่สัตว์ Cooldown 120 วินาที
พลังห้าลำ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
253 MP
สมาชิกโดยรอบในระยะ 18 เมตร ค่า MP เพิ่มสูงสุด 5% นาน 30 นาที Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
304 MP
สมาชิกโดยรอบในระยะ 18 เมตร ค่า MP เพิ่มสูงสุด 10% นาน 30 นาที Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
357 MP
สมาชิกโดยรอบในระยะ 18 เมตร ค่า MP เพิ่มสูงสุด 15% นาน 30 นาที Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
414 MP
สมาชิกโดยรอบในระยะ 18 เมตร ค่า MP เพิ่มสูงสุด 20% นาน 30 นาที Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
473 MP
สมาชิกโดยรอบในระยะ 18 เมตร ค่า MP เพิ่มสูงสุด 25% นาน 30 นาที Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
536 MP
สมาชิกโดยรอบในระยะ 18 เมตร ค่า MP เพิ่มสูงสุด 30% นาน 30 นาที Cooldown 2 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
601 MP
สมาชิกโดยรอบในระยะ 18 เมตร ค่า MP เพิ่มสูงสุด 35% นาน 30 นาที Cooldown 2 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
670 MP
สมาชิกโดยรอบในระยะ 18 เมตร ค่า MP เพิ่มสูงสุด 40% นาน 30 นาที Cooldown 2 วินาที
กระจกวิเศษ
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
ต้านทานสถานะมึนเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 5 หน่วย
2สกิลติดตัว
ต้านทานสถานะมึนเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 10 หน่วย
3สกิลติดตัว
ต้านทานสถานะมึนเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 15 หน่วย
4สกิลติดตัว
ต้านทานสถานะมึนเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 20 หน่วย
5สกิลติดตัว
ต้านทานสถานะมึนเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 25 หน่วย
6สกิลติดตัว
ต้านทานสถานะมึนเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 30 หน่วย
ผลึกน้ำแข็งทิ่มแทง
LevelระยะเวลาMP
1พลังผลึกไฟ +1 (มีโอกาส 33% โจมตีด้วยผลึกไฟดันมอนสเตอร์ถอยไป)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

94 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าในระยะ 6.0 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 56 หน่วย มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะแช่แข็ง นาน 3.0 วินาที ซึ่งจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 22% Cooldown 1 วินาที
2พลังผลึกไฟ +1 (มีโอกาส 33% โจมตีด้วยผลึกไฟดันมอนสเตอร์ถอยไป)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

100 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าในระยะ 6.2 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 62 หน่วย มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะแช่แข็ง นาน 3.5 วินาที ซึ่งจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 26% Cooldown 1 วินาที
3พลังผลึกไฟ +1 (มีโอกาส 33% โจมตีด้วยผลึกไฟดันมอนสเตอร์ถอยไป)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

107 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าในระยะ 6.4 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 68 หน่วย มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะแช่แข็ง นาน 4.0 วินาที ซึ่งจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 30% Cooldown 1 วินาที
4พลังผลึกไฟ +1 (มีโอกาส 33% โจมตีด้วยผลึกไฟดันมอนสเตอร์ถอยไป)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

115 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าในระยะ 6.6 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 74 หน่วย มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะแช่แข็ง นาน 4.5 วินาที ซึ่งจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 34% Cooldown 1 วินาที
5พลังผลึกไฟ +1 (มีโอกาส 33% โจมตีด้วยผลึกไฟดันมอนสเตอร์ถอยไป)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

123 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าในระยะ 6.8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 80 หน่วย มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะแช่แข็ง นาน 5.0 วินาที ซึ่งจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 38% Cooldown 1 วินาที
6พลังผลึกไฟ +1 (มีโอกาส 33% โจมตีด้วยผลึกไฟดันมอนสเตอร์ถอยไป)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

132 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าในระยะ 7.0 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 86 หน่วย มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะแช่แข็ง นาน 5.5 วินาที ซึ่งจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 42% Cooldown 1 วินาที
7พลังผลึกไฟ +1 (มีโอกาส 33% โจมตีด้วยผลึกไฟดันมอนสเตอร์ถอยไป)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

141 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าในระยะ 7.2 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 92 หน่วย มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะแช่แข็ง นาน 6.0 วินาที ซึ่งจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 46% Cooldown 1 วินาที
8พลังผลึกไฟ +1 (มีโอกาส 33% โจมตีด้วยผลึกไฟดันมอนสเตอร์ถอยไป)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

152 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าในระยะ 7.4 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 98 หน่วย มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะแช่แข็ง นาน 6.5 วินาที ซึ่งจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 50% Cooldown 1 วินาที
9พลังผลึกไฟ +1 (มีโอกาส 33% โจมตีด้วยผลึกไฟดันมอนสเตอร์ถอยไป)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

163 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าในระยะ 7.6 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 128 หน่วย มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะแช่แข็ง นาน 7.0 วินาที ซึ่งจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 54% Cooldown 1 วินาที
วิชาล่องอากาศ
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ไม่มีระยะเวลาร่าย

200 MP
พุ่งไปด้านหน้า ป้องกันการโดนลดความเร็วได้ 15% Cooldown 25 วินาที
2ใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ไม่มีระยะเวลาร่าย

160 MP
พุ่งไปด้านหน้า ป้องกันการโดนลดความเร็วได้ 20% Cooldown 20 วินาที
3ใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ไม่มีระยะเวลาร่าย

120 MP
พุ่งไปด้านหน้า ป้องกันการโดนลดความเร็วได้ 25% Cooldown 15 วินาที
พลังกระบี่สุริยันต์
LevelระยะเวลาMP
1ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

330 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 468 หน่วย โอกาสติดสถานะอัมพาต 80 หน่วย เป็นเวลา 2.1 วินาที Cooldown 9 วินาที
2ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

337 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 516 หน่วย โอกาสติดสถานะอัมพาต 86 หน่วย เป็นเวลา 2.4 วินาที Cooldown 9 วินาที
3ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

347 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 564 หน่วย โอกาสติดสถานะอัมพาต 92 หน่วย เป็นเวลา 2,7 วินาที Cooldown 9 วินาที
4ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

361 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 612 หน่วย โอกาสติดสถานะอัมพาต 98 หน่วย เป็นเวลา 3.0 วินาที Cooldown 9 วินาที
5ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

378 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 660 หน่วย โอกาสติดสถานะอัมพาต 104 หน่วย เป็นเวลา 3.3 วินาที Cooldown 9 วินาที
6ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

398 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 708 หน่วย โอกาสติดสถานะอัมพาต 110 หน่วย เป็นเวลา 3.6 วินาที Cooldown 9 วินาที
7ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

421 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 756 หน่วย โอกาสติดสถานะอัมพาต 116 หน่วย เป็นเวลา 3.9 วินาที Cooldown 9 วินาที
8ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

447 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 804 หน่วย โอกาสติดสถานะอัมพาต 122 หน่วย เป็นเวลา 4.2 วินาที Cooldown 9 วินาที
9ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

477 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 897 หน่วย โอกาสติดสถานะอัมพาต 128 หน่วย เป็นเวลา 4.5 วินาที Cooldown 9 วินาที
พลังกระบี่ปราบมาร
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
166 MP
เพิ่มพลังโจมตี 352 หน่วย มีโอกาส 39% ที่จะลดค่า MP ของเป้าหมายลง 20% Cooldown 6 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
174 MP
เพิ่มพลังโจมตี 379 หน่วย มีโอกาส 39% ที่จะลดค่า MP ของเป้าหมายลง 24% Cooldown 6 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
183 MP
เพิ่มพลังโจมตี 406 หน่วย มีโอกาส 39% ที่จะลดค่า MP ของเป้าหมายลง 28% Cooldown 6 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
193 MP
เพิ่มพลังโจมตี 433 หน่วย มีโอกาส 39% ที่จะลดค่า MP ของเป้าหมายลง 32% Cooldown 6 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
204 MP
เพิ่มพลังโจมตี 460 หน่วย มีโอกาส 39% ที่จะลดค่า MP ของเป้าหมายลง 36% Cooldown 6 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
215 MP
เพิ่มพลังโจมตี 487 หน่วย มีโอกาส 39% ที่จะลดค่า MP ของเป้าหมายลง 40% Cooldown 6 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
228 MP
เพิ่มพลังโจมตี 514 หน่วย มีโอกาส 39% ที่จะลดค่า MP ของเป้าหมายลง 44% Cooldown 6 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
242 MP
เพิ่มพลังโจมตี 541 หน่วย มีโอกาส 39% ที่จะลดค่า MP ของเป้าหมายลง 48% Cooldown 6 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
256 MP
เพิ่มพลังโจมตี 612 หน่วย มีโอกาส 39% ที่จะลดค่า MP ของเป้าหมายลง 52% Cooldown 6 วินาที
ฝึกพลังคืนชีพ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
ไม่เสีย MP
สูญเสีย HP 240 หน่วย เพื่อเพิ่ม MP 252 หน่วย ภายใน 4 วินาที Cooldown 120 วินาทีHP จะไม่ขึ้นหากยังอยู่ในระยะเวลาของสกิล

2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
ไม่เสีย MP
สูญเสีย HP 360 หน่วย เพื่อเพิ่ม MP 396 หน่วย ภายใน 6 วินาที Cooldown 120 วินาทีHP จะไม่ขึ้นหากยังอยู่ในระยะเวลาของสกิล

3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
ไม่เสีย MP
สูญเสีย HP 480 หน่วย เพื่อเพิ่ม MP 552 หน่วย ภายใน 8 วินาที Cooldown 120 วินาทีHP จะไม่ขึ้นหากยังอยู่ในระยะเวลาของสกิล

4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
ไม่เสีย MP
สูญเสีย HP 600 หน่วย เพื่อเพิ่ม MP 720 หน่วย ภายใน 10 วินาที Cooldown 120 วินาทีHP จะไม่ขึ้นหากยังอยู่ในระยะเวลาของสกิล

5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
ไม่เสีย MP
สูญเสีย HP 720 หน่วย เพื่อเพิ่ม MP 900 หน่วย ภายใน 12 วินาที Cooldown 120 วินาทีHP จะไม่ขึ้นหากยังอยู่ในระยะเวลาของสกิล

6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
ไม่เสีย MP
สูญเสีย HP 840 หน่วย เพื่อเพิ่ม MP 1092 หน่วย ภายใน 14 วินาที Cooldown 120 วินาทีHP จะไม่ขึ้นหากยังอยู่ในระยะเวลาของสกิล

7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
ไม่เสีย MP
สูญเสีย HP 960 หน่วย เพื่อเพิ่ม MP 1296 หน่วย ภายใน 16 วินาที Cooldown 120 วินาทีHP จะไม่ขึ้นหากยังอยู่ในระยะเวลาของสกิล

8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
ไม่เสีย MP
สูญเสีย HP 1080 หน่วย เพื่อเพิ่ม MP 1512 หน่วย ภายใน 18 วินาที Cooldown 120 วินาทีHP จะไม่ขึ้นหากยังอยู่ในระยะเวลาของสกิล

พายุพัดพา
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
268 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 299 หน่วย Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
275 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 307 หน่วย Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
283 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 314 หน่วย Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
295 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 322 หน่วย Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
308 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 330 หน่วย Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
324 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 338 หน่วย Cooldown 2 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
342 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 345 หน่วย Cooldown 2 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
363 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 353 หน่วย Cooldown 2 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
386 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 424 หน่วย Cooldown 2 วินาที
พลังปราณคุ้มกาย
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาทีม่านมานา : ใช้ MP เพื่อลดค่าความเสียหาย

105 MP
ดูดซับความเสียหาย 25% แต่ไม่เกิน 189 หน่วย นาน20 วินาที Cooldown 120 วินาที ใช้ค่า MP ทุกครั้งที่เกิดความเสียหาย
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาทีม่านมานา : ใช้ MP เพื่อลดค่าความเสียหาย

220 MP
ดูดซับความเสียหาย 30% แต่ไม่เกิน 594 หน่วย นาน20 วินาที Cooldown 120 วินาที ใช้ค่า MP ทุกครั้งที่เกิดความเสียหาย
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาทีม่านมานา : ใช้ MP เพื่อลดค่าความเสียหาย

345 MP
ดูดซับความเสียหาย 35% แต่ไม่เกิน 1242 หน่วย นาน20 วินาที Cooldown 120 วินาที ใช้ค่า MP ทุกครั้งที่เกิดความเสียหาย
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาทีม่านมานา : ใช้ MP เพื่อลดค่าความเสียหาย

480 MP
ดูดซับความเสียหาย 40% แต่ไม่เกิน 2160 หน่วย นาน20 วินาที Cooldown 120 วินาที ใช้ค่า MP ทุกครั้งที่เกิดความเสียหาย
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาทีม่านมานา : ใช้ MP เพื่อลดค่าความเสียหาย

625 MP
ดูดซับความเสียหาย 45% แต่ไม่เกิน 3375 หน่วย นาน20 วินาที Cooldown 120 วินาที ใช้ค่า MP ทุกครั้งที่เกิดความเสียหาย
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาทีม่านมานา : ใช้ MP เพื่อลดค่าความเสียหาย

780 MP
ดูดซับความเสียหาย 50% แต่ไม่เกิน 4914 หน่วย นาน20 วินาที Cooldown 120 วินาที ใช้ค่า MP ทุกครั้งที่เกิดความเสียหาย
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาทีม่านมานา : ใช้ MP เพื่อลดค่าความเสียหาย

945 MP
ดูดซับความเสียหาย 55% แต่ไม่เกิน 6804 หน่วย นาน20 วินาที Cooldown 120 วินาที ใช้ค่า MP ทุกครั้งที่เกิดความเสียหาย
คัมภีร์หนานหวา
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัวระยะเวลาร่าย 1 วินาที
เพิ่มค่า MP สูงสุด 300 หน่วย
2สกิลติดตัวระยะเวลาร่าย 1 วินาที
เพิ่มค่า MP สูงสุด 600 หน่วย
3สกิลติดตัวระยะเวลาร่าย 1 วินาที
เพิ่มค่า MP สูงสุด 900 หน่วย
4สกิลติดตัวระยะเวลาร่าย 1 วินาที
เพิ่มค่า MP สูงสุด 1200 หน่วย
5สกิลติดตัวระยะเวลาร่าย 1 วินาที
เพิ่มค่า MP สูงสุด 1500 หน่วย
6สกิลติดตัวระยะเวลาร่าย 1 วินาที
เพิ่มค่า MP สูงสุด 1800 หน่วย
คาถาจิตน้ำแข็ง
LevelระยะเวลาMP
1ลดระยะเวลาคูลดาวนด์ของสกิลล่องสำราญ พลังปราณคุ้มกาย และฝึกพลังคืนชีพระยะเวลาร่าย 1 วินาที

139 MP
ภายใน 10 วินาที พลังป้องกันตนเองเพิ่มขึ้น 1% Cooldown 120 วินาที
2ลดระยะเวลาคูลดาวนด์ของสกิลล่องสำราญ พลังปราณคุ้มกาย และฝึกพลังคืนชีพระยะเวลาร่าย 1 วินาที

159 MP
ภายใน 14 วินาที พลังป้องกันตนเองเพิ่มขึ้น 2% Cooldown 120 วินาที
3ลดระยะเวลาคูลดาวนด์ของสกิลล่องสำราญ พลังปราณคุ้มกาย และฝึกพลังคืนชีพระยะเวลาร่าย 1 วินาที

180 MP
ภายใน 18 วินาที พลังป้องกันตนเองเพิ่มขึ้น 3% Cooldown 120 วินาที
4ลดระยะเวลาคูลดาวนด์ของสกิลล่องสำราญ พลังปราณคุ้มกาย และฝึกพลังคืนชีพระยะเวลาร่าย 1 วินาที

202 MP
ภายใน 22 วินาที พลังป้องกันตนเองเพิ่มขึ้น 4% Cooldown 120 วินาที
5ลดระยะเวลาคูลดาวนด์ของสกิลล่องสำราญ พลังปราณคุ้มกาย และฝึกพลังคืนชีพระยะเวลาร่าย 1 วินาที

226 MP
ภายใน 26 วินาที พลังป้องกันตนเองเพิ่มขึ้น 5% Cooldown 120 วินาที
6ลดระยะเวลาคูลดาวนด์ของสกิลล่องสำราญ พลังปราณคุ้มกาย และฝึกพลังคืนชีพระยะเวลาร่าย 1 วินาที

251 MP
ภายใน 30 วินาที พลังป้องกันตนเองเพิ่มขึ้น 6% Cooldown 120 วินาที
สายฟ้าพิโรธ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
378 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูไม่เกิน 30 คน ภายในระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 434 หน่วย Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
392 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูไม่เกิน 30 คน ภายในระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 443 หน่วย Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
407 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูไม่เกิน 30 คน ภายในระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 453 หน่วย Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
424 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูไม่เกิน 30 คน ภายในระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 464 หน่วย Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
442 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูไม่เกิน 30 คน ภายในระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 476 หน่วย Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
462 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูไม่เกิน 30 คน ภายในระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 488 หน่วย Cooldown 2 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
484 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูไม่เกิน 30 คน ภายในระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 502 หน่วย Cooldown 2 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
507 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูไม่เกิน 30 คน ภายในระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 517 หน่วย Cooldown 2 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
532 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูไม่เกิน 30 คน ภายในระยะ 8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 597 หน่วย Cooldown 2 วินาที
คัมภีร์หวังตี้
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
การต้านทานสถานะอ่อนแอเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 9 หน่วย
2สกิลติดตัว
การต้านทานสถานะอ่อนแอเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 18 หน่วย
3สกิลติดตัว
การต้านทานสถานะอ่อนแอเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 27 หน่วย
กระบี่พิโรธ
LevelระยะเวลาMP
1ลมปราณทะลวง +3 (หาก HP มากกว่า 95% พลังโจมตีของตนเอง จะเพิ่มขึ้น 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

366 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1008 หน่วย ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 824 หน่วย ระยะเวลา 4 วินาที Cooldown 8 วินาที
2ลมปราณทะลวง +3 (หาก HP มากกว่า 95% พลังโจมตีของตนเอง จะเพิ่มขึ้น 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

371 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1103 หน่วย ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 909 หน่วย ระยะเวลา 4 วินาที Cooldown 8 วินาที
3ลมปราณทะลวง +3 (หาก HP มากกว่า 95% พลังโจมตีของตนเอง จะเพิ่มขึ้น 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

378 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1185 หน่วย ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 994 หน่วย ระยะเวลา 4 วินาที Cooldown 8 วินาที
4ลมปราณทะลวง +3 (หาก HP มากกว่า 95% พลังโจมตีของตนเอง จะเพิ่มขึ้น 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

389 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1254 หน่วย ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1079 หน่วย ระยะเวลา 4 วินาที Cooldown 8 วินาที
5ลมปราณทะลวง +3 (หาก HP มากกว่า 95% พลังโจมตีของตนเอง จะเพิ่มขึ้น 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

402 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1311 หน่วย ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1164 หน่วย ระยะเวลา 4 วินาที Cooldown 8 วินาที
6ลมปราณทะลวง +3 (หาก HP มากกว่า 95% พลังโจมตีของตนเอง จะเพิ่มขึ้น 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

418 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1354 หน่วย ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1249 หน่วย ระยะเวลา 4 วินาที Cooldown 8 วินาที
7ลมปราณทะลวง +3 (หาก HP มากกว่า 95% พลังโจมตีของตนเอง จะเพิ่มขึ้น 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

437 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1385 หน่วย ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1334 หน่วย ระยะเวลา 4 วินาที Cooldown 8 วินาที
8ลมปราณทะลวง +3 (หาก HP มากกว่า 95% พลังโจมตีของตนเอง จะเพิ่มขึ้น 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

459 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1403 หน่วย ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1419 หน่วย ระยะเวลา 4 วินาที Cooldown 8 วินาที
9ลมปราณทะลวง +3 (หาก HP มากกว่า 95% พลังโจมตีของตนเอง จะเพิ่มขึ้น 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

483 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1474 หน่วย ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1504 หน่วย ระยะเวลา 4 วินาที Cooldown 8 วินาที
เซียนนอกปฐพี
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
642 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1639 หน่วย ทำให้เป้าหมายได้รับบาดเจ็บ 40% เป็นเวลา 3.5 วินาที หากบาดเจ็บความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายจะลดลง Cooldown 6 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
671 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1747 หน่วย ทำให้เป้าหมายได้รับบาดเจ็บ 43% เป็นเวลา 3.5 วินาที หากบาดเจ็บความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายจะลดลง Cooldown 6 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
703 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1842 หน่วย ทำให้เป้าหมายได้รับบาดเจ็บ 46% เป็นเวลา 3.5 วินาที หากบาดเจ็บความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายจะลดลง Cooldown 6 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
738 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1924 หน่วย ทำให้เป้าหมายได้รับบาดเจ็บ 49% เป็นเวลา 3.5 วินาที หากบาดเจ็บความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายจะลดลง Cooldown 6 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
776 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1995 หน่วย ทำให้เป้าหมายได้รับบาดเจ็บ 52% เป็นเวลา 3.5 วินาที หากบาดเจ็บความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายจะลดลง Cooldown 6 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
816 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2052 หน่วย ทำให้เป้าหมายได้รับบาดเจ็บ 55% เป็นเวลา 3.5 วินาที หากบาดเจ็บความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายจะลดลง Cooldown 6 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
859 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2098 หน่วย ทำให้เป้าหมายได้รับบาดเจ็บ 58% เป็นเวลา 3.5 วินาที หากบาดเจ็บความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายจะลดลง Cooldown 6 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
905 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2131 หน่วย ทำให้เป้าหมายได้รับบาดเจ็บ 61% เป็นเวลา 3.5 วินาที หากบาดเจ็บความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายจะลดลง Cooldown 6 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
954 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2188 หน่วย ทำให้เป้าหมายได้รับบาดเจ็บ 64% เป็นเวลา 3.5 วินาที หากบาดเจ็บความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายจะลดลง Cooldown 6 วินาที
อัสนีคลุ้มคลั่ง
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
543 MP
ผลของสกิลเป็นวงกล้างโดยรอบระยะ 10 เมตร สกิลจะไม่สร้างค่าเสียหายให้เป้าหมาย แต่ทำให้ติดสถานะอัมพาต 100 นาน1.0 วินาที Cooldown 60 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
550 MP
ผลของสกิลเป็นวงกล้างโดยรอบระยะ 10 เมตร สกิลจะไม่สร้างค่าเสียหายให้เป้าหมาย แต่ทำให้ติดสถานะอัมพาต 110 นาน1.3 วินาที Cooldown 60 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
560 MP
ผลของสกิลเป็นวงกล้างโดยรอบระยะ 10 เมตร สกิลจะไม่สร้างค่าเสียหายให้เป้าหมาย แต่ทำให้ติดสถานะอัมพาต 120 นาน1.6 วินาที Cooldown 60 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
575 MP
ผลของสกิลเป็นวงกล้างโดยรอบระยะ 10 เมตร สกิลจะไม่สร้างค่าเสียหายให้เป้าหมาย แต่ทำให้ติดสถานะอัมพาต 130 นาน1.9 วินาที Cooldown 60 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
593 MP
ผลของสกิลเป็นวงกล้างโดยรอบระยะ 10 เมตร สกิลจะไม่สร้างค่าเสียหายให้เป้าหมาย แต่ทำให้ติดสถานะอัมพาต 140 นาน2.2 วินาที Cooldown 60 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
615 MP
ผลของสกิลเป็นวงกล้างโดยรอบระยะ 10 เมตร สกิลจะไม่สร้างค่าเสียหายให้เป้าหมาย แต่ทำให้ติดสถานะอัมพาต 150 นาน2.5 วินาที Cooldown 60 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
641 MP
ผลของสกิลเป็นวงกล้างโดยรอบระยะ 10 เมตร สกิลจะไม่สร้างค่าเสียหายให้เป้าหมาย แต่ทำให้ติดสถานะอัมพาต 160 นาน2.8 วินาที Cooldown 60 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
671 MP
ผลของสกิลเป็นวงกล้างโดยรอบระยะ 10 เมตร สกิลจะไม่สร้างค่าเสียหายให้เป้าหมาย แต่ทำให้ติดสถานะอัมพาต 170 นาน3.1 วินาที Cooldown 60 วินาที
อัสนีทิ่มแทง
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
515 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 609 Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
530 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 620 Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
545 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 632 Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
560 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในระยะ 11 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 643 Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
575 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในระยะ 11 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 654 Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
590 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในระยะ 12 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 665 Cooldown 2 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
605 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในระยะ 12 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 675 Cooldown 2 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
620 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในระยะ 12 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 686 Cooldown 2 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
635 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในระยะ 12 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 798 Cooldown 2 วินาที
กระบี่กระจ่างใจ
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
การโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 11 หน่วย
2สกิลติดตัว
การโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 22 หน่วย
3สกิลติดตัว
การโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 33 หน่วย
4สกิลติดตัว
การโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 44 หน่วย
5สกิลติดตัว
การโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 55 หน่วย
6สกิลติดตัว
การโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 66 หน่วย
พลังเซียนคุ้มกาย
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
167 MP
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 20 หน่วย นาน 12 วินาที ค่า MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 200 หน่วย นาน 10 นาที Cooldown 120 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
215 MP
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 30 หน่วย นาน 18 วินาที ค่า MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 400 หน่วย นาน 15 นาที Cooldown 120 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
261 MP
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 40 หน่วย นาน 24 วินาที ค่า MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 600 หน่วย นาน 20 นาที Cooldown 120 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
305 MP
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 50 หน่วย นาน 30 วินาที ค่า MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 800 หน่วย นาน 25 นาที Cooldown 120 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
347 MP
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 60 หน่วย นาน 36 วินาที ค่า MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 1000 หน่วย นาน 30 นาที Cooldown 120 วินาที
ว่าด้วยความเสมอภาค
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
พลังป้องกันพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 11 หน่วย
2สกิลติดตัว
พลังป้องกันพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 16 หน่วย
3สกิลติดตัว
พลังป้องกันพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 21 หน่วย
4สกิลติดตัว
พลังป้องกันพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 26 หน่วย
5สกิลติดตัว
พลังป้องกันพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 31 หน่วย
6สกิลติดตัว
พลังป้องกันพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 36 หน่วย
7สกิลติดตัว
พลังป้องกันพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 41 หน่วย
หิมะเริงร่ากลางนภา
LevelระยะเวลาMP
1โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมายระยะเวลาร่าย 2 วินาที

655 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบไม่เกิน 36 คน ในระยะ 15 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 724 หน่วย โอกาส 35% ลดความเร็วเป้าหมายลง 25% เป็นเวลา 4 วินาที Cooldown 2 วินาที*โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมาย 20%*

2โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมายระยะเวลาร่าย 2 วินาที

655 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบไม่เกิน 36 คน ในระยะ 15 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 737 หน่วย โอกาส 38% ลดความเร็วเป้าหมายลง 25% เป็นเวลา 4 วินาที Cooldown 2 วินาที*โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมาย 40%*

3โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมายระยะเวลาร่าย 2 วินาที

660 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบไม่เกิน 36 คน ในระยะ 15 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 750 หน่วย โอกาส 41% ลดความเร็วเป้าหมายลง 25% เป็นเวลา 4 วินาที Cooldown 2 วินาที*โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมาย 60%*

4โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมายระยะเวลาร่าย 2 วินาที

668 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบไม่เกิน 36 คน ในระยะ 15 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 763 หน่วย โอกาส 44% ลดความเร็วเป้าหมายลง 25% เป็นเวลา 4 วินาที Cooldown 2 วินาที*โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมาย 80%*

5โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมายระยะเวลาร่าย 2 วินาที

681 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบไม่เกิน 36 คน ในระยะ 15 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 776 หน่วย โอกาส 47% ลดความเร็วเป้าหมายลง 25% เป็นเวลา 4 วินาที Cooldown 2 วินาที*โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมาย 100%*

6โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมายระยะเวลาร่าย 2 วินาที

697 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบไม่เกิน 36 คน ในระยะ 15 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 789 หน่วย โอกาส 50% ลดความเร็วเป้าหมายลง 25% เป็นเวลา 4 วินาที Cooldown 2 วินาที*โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมาย 120%*

7โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมายระยะเวลาร่าย 2 วินาที

718 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบไม่เกิน 36 คน ในระยะ 15 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 803 หน่วย โอกาส 53% ลดความเร็วเป้าหมายลง 25% เป็นเวลา 4 วินาที Cooldown 2 วินาที*โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมาย 140%*

8โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมายระยะเวลาร่าย 2 วินาที

744 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบไม่เกิน 36 คน ในระยะ 15 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 816 หน่วย โอกาส 56% ลดความเร็วเป้าหมายลง 25% เป็นเวลา 4 วินาที Cooldown 2 วินาที*โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมาย 160%*

9โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมายระยะเวลาร่าย 2 วินาที

773 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบไม่เกิน 36 คน ในระยะ 15 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 934 หน่วย โอกาส 59% ลดความเร็วเป้าหมายลง 25% เป็นเวลา 4 วินาที Cooldown 2 วินาที*โจมตีด้วยน้ำค้างแข็ง สร้างควาเมสียหายตามเลเวลเป้าหมาย 180%*

หนทางไร้รูปร่าง
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
230 MP
ใน 16 วินาที มีโอกาส 50% ลดความเสียหายที่ได้รับลง 30% Cooldown 120 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
240 MP
ใน 16 วินาที มีโอกาส 50% ลดความเสียหายที่ได้รับลง 45% Cooldown 120 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
250 MP
ใน 16 วินาที มีโอกาส 50% ลดความเสียหายที่ได้รับลง 60% Cooldown 120 วินาที
พลังกระบี่พิชิตฟ้า
LevelระยะเวลาMP
1ลมปราณทะลวง +4 (ถ้าค่า MP ของตนเองมากกว่า 95% แล้วจะเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 16%ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

900 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 1% พลังโจมตีเพิ่มเติม 2214 หน่วย เพิ่มค่า MP สูงสุดของตน 1% ของพลังโจมตี Cooldown 8 วินาที
2ลมปราณทะลวง +4 (ถ้าค่า MP ของตนเองมากกว่า 95% แล้วจะเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 16%ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

913 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 2% พลังโจมตีเพิ่มเติม 2349 หน่วย เพิ่มค่า MP สูงสุดของตน 2% ของพลังโจมตี Cooldown 8 วินาที
3ลมปราณทะลวง +4 (ถ้าค่า MP ของตนเองมากกว่า 95% แล้วจะเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 16%ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

929 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 3% พลังโจมตีเพิ่มเติม 2465 หน่วย เพิ่มค่า MP สูงสุดของตน 3% ของพลังโจมตี Cooldown 8 วินาที
4ลมปราณทะลวง +4 (ถ้าค่า MP ของตนเองมากกว่า 95% แล้วจะเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 16%ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

948 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 4% พลังโจมตีเพิ่มเติม 2562 หน่วย เพิ่มค่า MP สูงสุดของตน 4% ของพลังโจมตี Cooldown 8 วินาที
5ลมปราณทะลวง +4 (ถ้าค่า MP ของตนเองมากกว่า 95% แล้วจะเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 16%ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

970 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 5% พลังโจมตีเพิ่มเติม 2640 หน่วย เพิ่มค่า MP สูงสุดของตน 5% ของพลังโจมตี Cooldown 8 วินาที
6ลมปราณทะลวง +4 (ถ้าค่า MP ของตนเองมากกว่า 95% แล้วจะเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 16%ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

994 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 6% พลังโจมตีเพิ่มเติม 2698 หน่วย เพิ่มค่า MP สูงสุดของตน 6% ของพลังโจมตี Cooldown 8 วินาที
7ลมปราณทะลวง +4 (ถ้าค่า MP ของตนเองมากกว่า 95% แล้วจะเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 16%ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1020 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 7% พลังโจมตีเพิ่มเติม 2737 หน่วย เพิ่มค่า MP สูงสุดของตน 7% ของพลังโจมตี Cooldown 8 วินาที
8ลมปราณทะลวง +4 (ถ้าค่า MP ของตนเองมากกว่า 95% แล้วจะเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 16%ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1049 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 8% พลังโจมตีเพิ่มเติม 2757 หน่วย เพิ่มค่า MP สูงสุดของตน 8% ของพลังโจมตี Cooldown 8 วินาที
9ลมปราณทะลวง +4 (ถ้าค่า MP ของตนเองมากกว่า 95% แล้วจะเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 16%ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1081 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 9% พลังโจมตีเพิ่มเติม 2886 หน่วย เพิ่มค่า MP สูงสุดของตน 9% ของพลังโจมตี Cooldown 8 วินาที
คาถาเชือดมังกรเคราะห์ร้าย
LevelระยะเวลาMP
1พลังดาบเพิ่มขึ้น +1 (ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้น)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1094 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 1% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1329 หน่วย โอกาส 33% ใน 12 วินาที ฟื้น HP แต่ละครั้งที่โจมตี 1% Cooldown 9 วินาที*พลังดาบเพิ่มขึ้น ระยะโจมตีเพิ่ม 0.5 เมตร *

2พลังดาบเพิ่มขึ้น +1 (ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้น)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1113 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 2% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1418 หน่วย โอกาส 33% ใน 12 วินาที ฟื้น HP แต่ละครั้งที่โจมตี 2% Cooldown 9 วินาที*พลังดาบเพิ่มขึ้น ระยะโจมตีเพิ่ม 1.0 เมตร *

3พลังดาบเพิ่มขึ้น +1 (ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้น)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1135 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 3% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1497 หน่วย โอกาส 33% ใน 12 วินาที ฟื้น HP แต่ละครั้งที่โจมตี 3% Cooldown 9 วินาที*พลังดาบเพิ่มขึ้น ระยะโจมตีเพิ่ม 1.5 เมตร *

4พลังดาบเพิ่มขึ้น +1 (ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้น)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1160 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 4% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1565 หน่วย โอกาส 33% ใน 12 วินาที ฟื้น HP แต่ละครั้งที่โจมตี 4% Cooldown 9 วินาที*พลังดาบเพิ่มขึ้น ระยะโจมตีเพิ่ม 2.0 เมตร *

5พลังดาบเพิ่มขึ้น +1 (ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้น)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1189 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 5% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1622 หน่วย โอกาส 33% ใน 12 วินาที ฟื้น HP แต่ละครั้งที่โจมตี 5% Cooldown 9 วินาที*พลังดาบเพิ่มขึ้น ระยะโจมตีเพิ่ม 2.5 เมตร *

6พลังดาบเพิ่มขึ้น +1 (ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้น)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1222 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 6% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1669 หน่วย โอกาส 33% ใน 12 วินาที ฟื้น HP แต่ละครั้งที่โจมตี 6% Cooldown 9 วินาที*พลังดาบเพิ่มขึ้น ระยะโจมตีเพิ่ม 3.0 เมตร *

7พลังดาบเพิ่มขึ้น +1 (ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้น)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1258 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 7% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1705 หน่วย โอกาส 33% ใน 12 วินาที ฟื้น HP แต่ละครั้งที่โจมตี 7% Cooldown 9 วินาที*พลังดาบเพิ่มขึ้น ระยะโจมตีเพิ่ม 3.5 เมตร *

8พลังดาบเพิ่มขึ้น +1 (ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้น)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1297 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 8% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1730 หน่วย โอกาส 33% ใน 12 วินาที ฟื้น HP แต่ละครั้งที่โจมตี 8% Cooldown 9 วินาที*พลังดาบเพิ่มขึ้น ระยะโจมตีเพิ่ม 4.0 เมตร *

9พลังดาบเพิ่มขึ้น +1 (ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้น)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1341 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 9% พลังโจมตีเพิ่มเติม 2035 หน่วย โอกาส 33% ใน 12 วินาที ฟื้น HP แต่ละครั้งที่โจมตี 9% Cooldown 9 วินาที*พลังดาบเพิ่มขึ้น ระยะโจมตีเพิ่ม 4.5 เมตร *

หนาวเหน็บยิ่งนัก
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
370 MP
โจมตีเป้าหมายในระยะ 18 เมตร ภายใน 16 วินาที ลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง 80% หน่วย Cooldown 90 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
390 MP
โจมตีเป้าหมายในระยะ 21 เมตร ภายใน 16 วินาที ลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง 144% หน่วย Cooldown 90 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
410 MP
โจมตีเป้าหมายในระยะ 24 เมตร ภายใน 16 วินาที ลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง 208% หน่วย Cooldown 90 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
430 MP
โจมตีเป้าหมายในระยะ 27 เมตร ภายใน 16 วินาที ลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง 272% หน่วย Cooldown 90 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
450 MP
โจมตีเป้าหมายในระยะ 30 เมตร ภายใน 16 วินาที ลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง 336% หน่วย Cooldown 90 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
470 MP
โจมตีเป้าหมายในระยะ 33 เมตร ภายใน 16 วินาที ลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง 400% หน่วย Cooldown 90 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
490 MP
โจมตีเป้าหมายในระยะ 36 เมตร ภายใน 16 วินาที ลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง 464% หน่วย Cooldown 90 วินาที
ฟ้าดินไร้คุณธรรม
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 6 วินาที
1448 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 18 เมตร เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 2% แต่ละครั้งพลังโจมตีเพิ่ม 1545 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โอกาส 6% ทำให้เป้าหมายเสีย MP 75%
*ขณะที่ร่ายเวทย์ 1 วินาที จะเป็นอมตะ

2ระยะเวลาร่าย 6 วินาที
1451 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 18 เมตร เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 4% แต่ละครั้งพลังโจมตีเพิ่ม 1570 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โอกาส 6% ทำให้เป้าหมายเสีย MP 75%
*ขณะที่ร่ายเวทย์ 1 วินาที จะเป็นอมตะ

3ระยะเวลาร่าย 6 วินาที
1457 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 18 เมตร เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 6% แต่ละครั้งพลังโจมตีเพิ่ม 1594 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โอกาส 6% ทำให้เป้าหมายเสีย MP 75%
*ขณะที่ร่ายเวทย์ 1 วินาที จะเป็นอมตะ

4ระยะเวลาร่าย 6 วินาที
1468 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 18 เมตร เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 8% แต่ละครั้งพลังโจมตีเพิ่ม 1620 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โอกาส 6% ทำให้เป้าหมายเสีย MP 75%
*ขณะที่ร่ายเวทย์ 1 วินาที จะเป็นอมตะ

5ระยะเวลาร่าย 6 วินาที
1482 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 18 เมตร เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 10% แต่ละครั้งพลังโจมตีเพิ่ม 1645 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โอกาส 6% ทำให้เป้าหมายเสีย MP 75%
*ขณะที่ร่ายเวทย์ 1 วินาที จะเป็นอมตะ

6ระยะเวลาร่าย 6 วินาที
1501 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 18 เมตร เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 12% แต่ละครั้งพลังโจมตีเพิ่ม 1671 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โอกาส 6% ทำให้เป้าหมายเสีย MP 75%
*ขณะที่ร่ายเวทย์ 1 วินาที จะเป็นอมตะ

7ระยะเวลาร่าย 6 วินาที
1523 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 18 เมตร เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 14% แต่ละครั้งพลังโจมตีเพิ่ม 1696 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โอกาส 6% ทำให้เป้าหมายเสีย MP 75%
*ขณะที่ร่ายเวทย์ 1 วินาที จะเป็นอมตะ

8ระยะเวลาร่าย 6 วินาที
1550 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 18 เมตร เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 16% แต่ละครั้งพลังโจมตีเพิ่ม 1722 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โอกาส 6% ทำให้เป้าหมายเสีย MP 75%
*ขณะที่ร่ายเวทย์ 1 วินาที จะเป็นอมตะ

9ระยะเวลาร่าย 6 วินาที
1580 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 18 เมตร เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 18% แต่ละครั้งพลังโจมตีเพิ่ม 1941 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โอกาส 6% ทำให้เป้าหมายเสีย MP 75%
*ขณะที่ร่ายเวทย์ 1 วินาที จะเป็นอมตะ

ผลึกน้ำแข็งสวรรค์
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
570 MP
ภายใน 12 วินาที เพิ่มพลังป้องกัน 358 หน่วย ฟื้นฟู HP เร็วขึ้น 9% Cooldown 150 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
580 MP
ภายใน 12 วินาที เพิ่มพลังป้องกัน 764 หน่วย ฟื้นฟู HP เร็วขึ้น 18% Cooldown 145 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
590 MP
ภายใน 12 วินาที เพิ่มพลังป้องกัน 1266 หน่วย ฟื้นฟู HP เร็วขึ้น 27% Cooldown 140 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
600 MP
ภายใน 12 วินาที เพิ่มพลังป้องกัน 1912 หน่วย ฟื้นฟู HP เร็วขึ้น 36% Cooldown 135 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
610 MP
ภายใน 12 วินาที เพิ่มพลังป้องกัน 2750 หน่วย ฟื้นฟู HP เร็วขึ้น 45% Cooldown 130 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
620 MP
ภายใน 12 วินาที เพิ่มพลังป้องกัน 3828 หน่วย ฟื้นฟู HP เร็วขึ้น 54% Cooldown 125 วินาที
วิญญาณรัศมีเรือง
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
965 MP
พลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีพื้นฐาน 15% หากเป้าหมายมีค่า HP สูง ค่าความเสียหายก็จะสูงตามไปด้วย Cooldown 90 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
980 MP
พลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีพื้นฐาน 30% หากเป้าหมายมีค่า HP สูง ค่าความเสียหายก็จะสูงตามไปด้วย Cooldown 90 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
995 MP
พลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีพื้นฐาน 45% หากเป้าหมายมีค่า HP สูง ค่าความเสียหายก็จะสูงตามไปด้วย Cooldown 90 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
1010 MP
พลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีพื้นฐาน 60% หากเป้าหมายมีค่า HP สูง ค่าความเสียหายก็จะสูงตามไปด้วย Cooldown 90 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
1025 MP
พลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีพื้นฐาน 75% หากเป้าหมายมีค่า HP สูง ค่าความเสียหายก็จะสูงตามไปด้วย Cooldown 90 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
1040 MP
พลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีพื้นฐาน 90% หากเป้าหมายมีค่า HP สูง ค่าความเสียหายก็จะสูงตามไปด้วย Cooldown 90 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
1055 MP
พลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีพื้นฐาน 105% หากเป้าหมายมีค่า HP สูง ค่าความเสียหายก็จะสูงตามไปด้วย Cooldown 90 วินาที
ฝ่ามือลิขิตฟ้า
LevelระยะเวลาMP
1หลังจากสร้างม่านพลัง จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
หากร่ายซ้ำ ขณะสกิลยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก
หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะถูกยกเลิก

ไม่มีระยะเวลาร่าย

มีโอกาสร่ายเวทย์ 40% เพื่อลดความเร็วเป้าหมาย 4% ทุกๆ 5 วินาที พื้นที่ขอบเขต 12 เมตร เป้าหมายไม่เกิน 25 คน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*ทุก 5 วินาที ใช้ 160 MP เพื่อสร้างม่านพลัง

2หลังจากสร้างม่านพลัง จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
หากร่ายซ้ำ ขณะสกิลยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก
หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะถูกยกเลิก

ไม่มีระยะเวลาร่าย

มีโอกาสร่ายเวทย์ 48% เพื่อลดความเร็วเป้าหมาย 8% ทุกๆ 5 วินาที พื้นที่ขอบเขต 12 เมตร เป้าหมายไม่เกิน 25 คน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*ทุก 5 วินาที ใช้ 155 MP เพื่อสร้างม่านพลัง

3หลังจากสร้างม่านพลัง จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
หากร่ายซ้ำ ขณะสกิลยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก
หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะถูกยกเลิก

ไม่มีระยะเวลาร่าย

มีโอกาสร่ายเวทย์ 56% เพื่อลดความเร็วเป้าหมาย 12% ทุกๆ 5 วินาที พื้นที่ขอบเขต 12 เมตร เป้าหมายไม่เกิน 25 คน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*ทุก 5 วินาที ใช้ 150 MP เพื่อสร้างม่านพลัง

4หลังจากสร้างม่านพลัง จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
หากร่ายซ้ำ ขณะสกิลยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก
หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะถูกยกเลิก

ไม่มีระยะเวลาร่าย

มีโอกาสร่ายเวทย์ 64% เพื่อลดความเร็วเป้าหมาย 16% ทุกๆ 5 วินาที พื้นที่ขอบเขต 12 เมตร เป้าหมายไม่เกิน 25 คน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*ทุก 5 วินาที ใช้ 145 MP เพื่อสร้างม่านพลัง

5หลังจากสร้างม่านพลัง จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
หากร่ายซ้ำ ขณะสกิลยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก
หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะถูกยกเลิก

ไม่มีระยะเวลาร่าย

มีโอกาสร่ายเวทย์ 72% เพื่อลดความเร็วเป้าหมาย 20% ทุกๆ 5 วินาที พื้นที่ขอบเขต 12 เมตร เป้าหมายไม่เกิน 25 คน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*ทุก 5 วินาที ใช้ 140 MP เพื่อสร้างม่านพลัง

6หลังจากสร้างม่านพลัง จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
หากร่ายซ้ำ ขณะสกิลยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก
หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะถูกยกเลิก

ไม่มีระยะเวลาร่าย

มีโอกาสร่ายเวทย์ 80% เพื่อลดความเร็วเป้าหมาย 24% ทุกๆ 5 วินาที พื้นที่ขอบเขต 12 เมตร เป้าหมายไม่เกิน 25 คน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*ทุก 5 วินาที ใช้ 135 MP เพื่อสร้างม่านพลัง

คาถาหนีมังกรสายฟ้า
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
1638 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 20 เมตร ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 10% พลังโจมตีเพิ่มเติม 694 หน่วย โอกาส 40% ลดพลังโจมตีเป้าหมายลง 25 หน่วย นาน 8 วินาที Cooldown 3 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
1670 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 20 เมตร ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 10% พลังโจมตีเพิ่มเติม 710 หน่วย โอกาส 45% ลดพลังโจมตีเป้าหมายลง 50 หน่วย นาน 8 วินาที Cooldown 3 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
1725 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 20 เมตร ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 10% พลังโจมตีเพิ่มเติม 739 หน่วย โอกาส 50% ลดพลังโจมตีเป้าหมายลง 75 หน่วย นาน 8 วินาที Cooldown 3 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
1802 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 20 เมตร ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 10% พลังโจมตีเพิ่มเติม 783 หน่วย โอกาส 55% ลดพลังโจมตีเป้าหมายลง 100 หน่วย นาน 8 วินาที Cooldown 3 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
1903 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 20 เมตร ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 10% พลังโจมตีเพิ่มเติม 842 หน่วย โอกาส 60% ลดพลังโจมตีเป้าหมายลง 125 หน่วย นาน 8 วินาที Cooldown 3 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
2027 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 20 เมตร ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 10% พลังโจมตีเพิ่มเติม 914 หน่วย โอกาส 65% ลดพลังโจมตีเป้าหมายลง 150 หน่วย นาน 8 วินาที Cooldown 3 วินาที
คาถากระบี่เทพ
LevelระยะเวลาMP
1สำนักเมฆเขียว - เคล็ดลับสูงสุดระยะเวลาร่าย 6 วินาที

2590 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 25 เมตร พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 0% พลังโจมตีเพิ่มเติม 865 หน่วย Cooldown 16 วินาที*มีโอกาส 4% กำจัดคูลดาวน์
*มีโอกาส 4% ทำให้พลังโจมตีเพิ่มจากครั้งสุดท้ายเท่าตัว
*มีโอกาส 4% เป้าหมายไม่สามารถร่ายเวทย์ได้นาน 6 วินาที โดยไม่สนใจความต้านทาน
*ทำให้เป้าหมายเป็นอัมพาต 6 วินาที ความสามารถทำให้เป็นอัมพาต 197 หน่วย

2สำนักเมฆเขียว - เคล็ดลับสูงสุดระยะเวลาร่าย 6 วินาที

2680 MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 25 เมตร พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 0% พลังโจมตีเพิ่มเติม 960 หน่วย Cooldown 16 วินาที*มีโอกาส 8% กำจัดคูลดาวน์
*มีโอกาส 8% ทำให้พลังโจมตีเพิ่มจากครั้งสุดท้ายเท่าตัว
*มีโอกาส 8% เป้าหมายไม่สามารถร่ายเวทย์ได้นาน 6 วินาที โดยไม่สนใจความต้านทาน
*ทำให้เป้าหมายเป็นอัมพาต 6 วินาที ความสามารถทำให้เป็นอัมพาต 214 หน่วย

ร่างแท้จักรพรรดิ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
590 MP
ใน 20 วินาที เพิ่ม HP สูงสุด 575 หน่วย เพิ่มอัตราคริติคอล 2% Cooldown 120 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
620 MP
ใน 20 วินาที เพิ่ม HP สูงสุด 1600 หน่วย เพิ่มอัตราคริติคอล 3% Cooldown 120 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
650 MP
ใน 20 วินาที เพิ่ม HP สูงสุด 3525 หน่วย เพิ่มอัตราคริติคอล 4% Cooldown 120 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
680 MP
ใน 20 วินาที เพิ่ม HP สูงสุด 6800 หน่วย เพิ่มอัตราคริติคอล 5% Cooldown 120 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
710 MP
ใน 20 วินาที เพิ่ม HP สูงสุด 11875 หน่วย เพิ่มอัตราคริติคอล 6% Cooldown 120 วินาที
คาถาไทเก็ก
LevelระยะเวลาMP
1ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP ของตนเองมีมากกว่า 95% แล้วพลังโจมตีของตนเองจะเพิ่ม 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

2229 MP
โจมตีเป้าหมายในระยะ 22 เมตร พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3% พลังโจมตีเพิ่มเติม 780 หน่วย Cooldown 4 วินาที*มีโอกาส 5% ที่เป้าหมายจะติดสถานะผิดปรกติแบบสุ่มเป็นเวลา 3 วินาที

2ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP ของตนเองมีมากกว่า 95% แล้วพลังโจมตีของตนเองจะเพิ่ม 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

2236 MP
โจมตีเป้าหมายในระยะ 22 เมตร พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 6% พลังโจมตีเพิ่มเติม 826 หน่วย Cooldown 4 วินาที*มีโอกาส 10% ที่เป้าหมายจะติดสถานะผิดปรกติแบบสุ่มเป็นเวลา 3 วินาที

3ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP ของตนเองมีมากกว่า 95% แล้วพลังโจมตีของตนเองจะเพิ่ม 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

2251 MP
โจมตีเป้าหมายในระยะ 22 เมตร พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 9% พลังโจมตีเพิ่มเติม 888 หน่วย Cooldown 4 วินาที*มีโอกาส 15% ที่เป้าหมายจะติดสถานะผิดปรกติแบบสุ่มเป็นเวลา 3 วินาที

4ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP ของตนเองมีมากกว่า 95% แล้วพลังโจมตีของตนเองจะเพิ่ม 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

2274 MP
โจมตีเป้าหมายในระยะ 22 เมตร พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 12% พลังโจมตีเพิ่มเติม 966 หน่วย Cooldown 4 วินาที*มีโอกาส 20% ที่เป้าหมายจะติดสถานะผิดปรกติแบบสุ่มเป็นเวลา 3 วินาที