0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
โจมตีอย่างหนัก
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 9 หน่วย Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 15 หน่วย Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 21 หน่วย Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 27 หน่วย Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 33 หน่วย Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 39 หน่วย Cooldown 2 วินาที
ความกล้าหาญ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
19MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 5 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
21MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 9 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
24MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 13 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
27MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 17 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
31MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 21 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
36MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 25 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
ความว่องไว
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 1 หน่วย
2สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 2 หน่วย
3สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 4 หน่วย
4สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 6 หน่วย
5สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 8 หน่วย
6สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 10 หน่วย
7สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 13 หน่วย
รักษาอาการบาดเจ็บ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
25MP
ฟื้นฟู 25 HP ,และอีก 16 วินาที จะฟื้นฟูอีก 128 HP , Cooldown 24 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
35MP
ฟื้นฟู 35 HP ,และอีก 24 วินาที จะฟื้นฟูอีก 192 HP , Cooldown 23 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
45MP
ฟื้นฟู 45 HP ,และอีก 32 วินาที จะฟื้นฟูอีก 256 HP , Cooldown 22 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
55MP
ฟื้นฟู 55 HP ,และอีก 40 วินาที จะฟื้นฟูอีก 320 HP , Cooldown 21 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
65MP
ฟื้นฟู 65 HP ,และอีก 48 วินาที จะฟื้นฟูอีก 384 HP , Cooldown 20 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
75MP
ฟื้นฟู 75 HP ,และอีก 56 วินาที จะฟื้นฟูอีก 448 HP , Cooldown 19 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
ไม้เท้าปราบมาร
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
20 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 44 หน่วย Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
21 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 49 หน่วย Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
22 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 54 หน่วย Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
24 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 59 หน่วย Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
26 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 64 หน่วย Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
28 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 69 หน่วย Cooldown 2 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
31 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 74 หน่วย Cooldown 2 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
34 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 79 หน่วย Cooldown 2 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
38 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 93 หน่วย Cooldown 2 วินาที
คัมภีร์หมิงหวัง
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
อัตราค่าฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้นอย่างถาวร 50%
2สกิลติดตัว
อัตราค่าฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้นอย่างถาวร 100%
3สกิลติดตัว
อัตราค่าฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้นอย่างถาวร 150%
ต้นโพธิ์
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
ค่า HP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 31 หน่วย ค่า MP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 105 หน่วย
2สกิลติดตัว
ค่า HP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 64 หน่วย ค่า MP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 220 หน่วย
3สกิลติดตัว
ค่า HP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 99 หน่วย ค่า MP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 345 หน่วย
4สกิลติดตัว
ค่า HP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 136 หน่วย ค่า MP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 480 หน่วย
5สกิลติดตัว
ค่า HP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 175 หน่วย ค่า MP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 625 หน่วย
6สกิลติดตัว
ค่า HP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 216 หน่วย ค่า MP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 780 หน่วย
7สกิลติดตัว
ค่า HP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 259 หน่วย ค่า MP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 945 หน่วย
8สกิลติดตัว
ค่า HP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 304 หน่วย ค่า MP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 1120 หน่วย
9สกิลติดตัว
ค่า HP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 351 หน่วย ค่า MP เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดถาวร 1305 หน่วย
สิงห์โตคำราม
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
103 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าระยะ 5.0 เมตร ในรัศมีรูปพัด พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 58 หน่วย มีโอกาสดันให้กลับไป 50% Cooldown 10.0 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
110 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าระยะ 5.2 เมตร ในรัศมีรูปพัด พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 63 หน่วย มีโอกาสดันให้กลับไป 50% Cooldown 9.5 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
117 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าระยะ 5.4 เมตร ในรัศมีรูปพัด พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 68 หน่วย มีโอกาสดันให้กลับไป 50% Cooldown 9.0 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
126 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าระยะ 5.6 เมตร ในรัศมีรูปพัด พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 73 หน่วย มีโอกาสดันให้กลับไป 50% Cooldown 8.5 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
136 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าระยะ 5.8 เมตร ในรัศมีรูปพัด พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 78 หน่วย มีโอกาสดันให้กลับไป 50% Cooldown 8.0 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
146 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าระยะ 6.0 เมตร ในรัศมีรูปพัด พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 83 หน่วย มีโอกาสดันให้กลับไป 50% Cooldown 7.5 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
157 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าระยะ 6.2 เมตร ในรัศมีรูปพัด พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 88 หน่วย มีโอกาสดันให้กลับไป 50% Cooldown 7.0 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
170 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าระยะ 6.4 เมตร ในรัศมีรูปพัด พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 93 หน่วย มีโอกาสดันให้กลับไป 50% Cooldown 6.5 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
183 MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้าระยะ 6.6 เมตร ในรัศมีรูปพัด พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 109 หน่วย มีโอกาสดันให้กลับไป 50% Cooldown 6.0 วินาที
คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น
LevelระยะเวลาMP
1ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

130 MP
ภายใน 10 วินาที ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 0.7 เมตร / วินาที ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ อัตราฟื้นฟูค่า HP 30% Cooldown 120 วินาที
2ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

125 MP
ภายใน 12 วินาที ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 1.0 เมตร / วินาที ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ อัตราฟื้นฟูค่า HP 60% Cooldown 120 วินาที
3ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

120 MP
ภายใน 14 วินาที ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 1.3 เมตร / วินาที ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ อัตราฟื้นฟูค่า HP 90% Cooldown 120 วินาที
4ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

115 MP
ภายใน 16 วินาที ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 1.6 เมตร / วินาที ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ อัตราฟื้นฟูค่า HP 120% Cooldown 120 วินาที
5ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

110 MP
ภายใน 18 วินาที ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 1.9 เมตร / วินาที ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ อัตราฟื้นฟูค่า HP 150% Cooldown 120 วินาที
6ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

105 MP
ภายใน 20 วินาที ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 2.2 เมตร / วินาที ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ อัตราฟื้นฟูค่า HP 180% Cooldown 120 วินาที
7ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

100 MP
ภายใน 22 วินาที ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 2.5 เมตร / วินาที ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ อัตราฟื้นฟูค่า HP 210% Cooldown 120 วินาที
8ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

95 MP
ภายใน 24 วินาที ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 2.8 เมตร / วินาที ผลการเพิ่มความเร็วใช้ไม่ได้เมื่อกำลังขี่สัตว์ อัตราฟื้นฟูค่า HP 240% Cooldown 120 วินาที
สวดมนต์
LevelระยะเวลาMP
1ความเสียหายจะขัดขวางผลที่เกิดขึ้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที
107 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 66 หน่วย ติดสถานะหลับ 40 หน่วย เป็นระยะเวลา 2.5 วินาที หากเป้าหมายโดนโจมตีจะหายจากสภาวะหลับ ระยะโจมตี 5 เมตร Cooldown 9 วินาที
2ความเสียหายจะขัดขวางผลที่เกิดขึ้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที
108 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 70 หน่วย ติดสถานะหลับ 44 หน่วย เป็นระยะเวลา 3.1 วินาที หากเป้าหมายโดนโจมตีจะหายจากสภาวะหลับ ระยะโจมตี 5 เมตร Cooldown 9 วินาที
3ความเสียหายจะขัดขวางผลที่เกิดขึ้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที
111 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 74 หน่วย ติดสถานะหลับ 48 หน่วย เป็นระยะเวลา 3.7 วินาที หากเป้าหมายโดนโจมตีจะหายจากสภาวะหลับ ระยะโจมตี 5 เมตร Cooldown 9 วินาที
4ความเสียหายจะขัดขวางผลที่เกิดขึ้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที
115 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 78 หน่วย ติดสถานะหลับ 51 หน่วย เป็นระยะเวลา 4.3 วินาที หากเป้าหมายโดนโจมตีจะหายจากสภาวะหลับ ระยะโจมตี 5 เมตร Cooldown 9 วินาที
5ความเสียหายจะขัดขวางผลที่เกิดขึ้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที
121 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 82 หน่วย ติดสถานะหลับ 55 หน่วย เป็นระยะเวลา 4.9 วินาที หากเป้าหมายโดนโจมตีจะหายจากสภาวะหลับ ระยะโจมตี 5 เมตร Cooldown 9 วินาที
6ความเสียหายจะขัดขวางผลที่เกิดขึ้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที
129 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 86 หน่วย ติดสถานะหลับ 59 หน่วย เป็นระยะเวลา 5.5 วินาที หากเป้าหมายโดนโจมตีจะหายจากสภาวะหลับ ระยะโจมตี 5 เมตร Cooldown 9 วินาที
7ความเสียหายจะขัดขวางผลที่เกิดขึ้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที
138 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 90 หน่วย ติดสถานะหลับ 62 หน่วย เป็นระยะเวลา 6.1 วินาที หากเป้าหมายโดนโจมตีจะหายจากสภาวะหลับ ระยะโจมตี 5 เมตร Cooldown 9 วินาที
8ความเสียหายจะขัดขวางผลที่เกิดขึ้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที
148 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 94 หน่วย ติดสถานะหลับ 66 หน่วย เป็นระยะเวลา 6.7 วินาที หากเป้าหมายโดนโจมตีจะหายจากสภาวะหลับ ระยะโจมตี 5 เมตร Cooldown 9 วินาที
9ความเสียหายจะขัดขวางผลที่เกิดขึ้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที
161 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 106 หน่วย ติดสถานะหลับ 70 หน่วย เป็นระยะเวลา 7.3 วินาที หากเป้าหมายโดนโจมตีจะหายจากสภาวะหลับ ระยะโจมตี 5 เมตร Cooldown 9 วินาที
คาถาเมตตา
LevelระยะเวลาMP
1จิตมุ่งเกิดใหม่ +1 (หลังจากเป้าหมายถูกฟื้นฟูแล้ว ค่า HP จะเพิ่มขึ้นสูงสุด ภายในเวลา 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

43 MP
ฟื้นฟู HP แก่เป้าหมาย 124 หน่วย ระยะสกิล 12.0 เมตร *ค่า HP สูงสุดที่เกิดจากจิตมุ่งเกิดใหม่จะเท่ากับ 60% ของเลเวลเป้าหมาย*
Cooldown 1 วินาที

2จิตมุ่งเกิดใหม่ +1 (หลังจากเป้าหมายถูกฟื้นฟูแล้ว ค่า HP จะเพิ่มขึ้นสูงสุด ภายในเวลา 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

58 MP
ฟื้นฟู HP แก่เป้าหมาย 168 หน่วย ระยะสกิล 12.8 เมตร *ค่า HP สูงสุดที่เกิดจากจิตมุ่งเกิดใหม่จะเท่ากับ 75% ของเลเวลเป้าหมาย*
Cooldown 1 วินาที

3จิตมุ่งเกิดใหม่ +1 (หลังจากเป้าหมายถูกฟื้นฟูแล้ว ค่า HP จะเพิ่มขึ้นสูงสุด ภายในเวลา 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

76 MP
ฟื้นฟู HP แก่เป้าหมาย 222 หน่วย ระยะสกิล 13.6 เมตร *ค่า HP สูงสุดที่เกิดจากจิตมุ่งเกิดใหม่จะเท่ากับ 90% ของเลเวลเป้าหมาย*
Cooldown 1 วินาที

4จิตมุ่งเกิดใหม่ +1 (หลังจากเป้าหมายถูกฟื้นฟูแล้ว ค่า HP จะเพิ่มขึ้นสูงสุด ภายในเวลา 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

99 MP
ฟื้นฟู HP แก่เป้าหมาย 287 หน่วย ระยะสกิล 14.4 เมตร *ค่า HP สูงสุดที่เกิดจากจิตมุ่งเกิดใหม่จะเท่ากับ 105% ของเลเวลเป้าหมาย*
Cooldown 1 วินาที

5จิตมุ่งเกิดใหม่ +1 (หลังจากเป้าหมายถูกฟื้นฟูแล้ว ค่า HP จะเพิ่มขึ้นสูงสุด ภายในเวลา 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

125 MP
ฟื้นฟู HP แก่เป้าหมาย 363 หน่วย ระยะสกิล 15.2 เมตร *ค่า HP สูงสุดที่เกิดจากจิตมุ่งเกิดใหม่จะเท่ากับ 120% ของเลเวลเป้าหมาย*
Cooldown 1 วินาที

6จิตมุ่งเกิดใหม่ +1 (หลังจากเป้าหมายถูกฟื้นฟูแล้ว ค่า HP จะเพิ่มขึ้นสูงสุด ภายในเวลา 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

155 MP
ฟื้นฟู HP แก่เป้าหมาย 451 หน่วย ระยะสกิล 16.0 เมตร *ค่า HP สูงสุดที่เกิดจากจิตมุ่งเกิดใหม่จะเท่ากับ 135% ของเลเวลเป้าหมาย*
Cooldown 1 วินาที

7จิตมุ่งเกิดใหม่ +1 (หลังจากเป้าหมายถูกฟื้นฟูแล้ว ค่า HP จะเพิ่มขึ้นสูงสุด ภายในเวลา 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

189 MP
ฟื้นฟู HP แก่เป้าหมาย 549 หน่วย ระยะสกิล 16.8 เมตร *ค่า HP สูงสุดที่เกิดจากจิตมุ่งเกิดใหม่จะเท่ากับ 150% ของเลเวลเป้าหมาย*
Cooldown 1 วินาที

8จิตมุ่งเกิดใหม่ +1 (หลังจากเป้าหมายถูกฟื้นฟูแล้ว ค่า HP จะเพิ่มขึ้นสูงสุด ภายในเวลา 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

227 MP
ฟื้นฟู HP แก่เป้าหมาย 658 หน่วย ระยะสกิล 17.6 เมตร *ค่า HP สูงสุดที่เกิดจากจิตมุ่งเกิดใหม่จะเท่ากับ 165% ของเลเวลเป้าหมาย*
Cooldown 1 วินาที

9จิตมุ่งเกิดใหม่ +1 (หลังจากเป้าหมายถูกฟื้นฟูแล้ว ค่า HP จะเพิ่มขึ้นสูงสุด ภายในเวลา 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

268 MP
ฟื้นฟู HP แก่เป้าหมาย 779 หน่วย ระยะสกิล 18.4 เมตร *ค่า HP สูงสุดที่เกิดจากจิตมุ่งเกิดใหม่จะเท่ากับ 180% ของเลเวลเป้าหมาย*
Cooldown 1 วินาที

10จิตมุ่งเกิดใหม่ +1 (หลังจากเป้าหมายถูกฟื้นฟูแล้ว ค่า HP จะเพิ่มขึ้นสูงสุด ภายในเวลา 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

314 MP
ฟื้นฟู HP แก่เป้าหมาย 910 หน่วย ระยะสกิล 19.2 เมตร *ค่า HP สูงสุดที่เกิดจากจิตมุ่งเกิดใหม่จะเท่ากับ 195% ของเลเวลเป้าหมาย*
Cooldown 1 วินาที

11จิตมุ่งเกิดใหม่ +1 (หลังจากเป้าหมายถูกฟื้นฟูแล้ว ค่า HP จะเพิ่มขึ้นสูงสุด ภายในเวลา 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

363 MP
ฟื้นฟู HP แก่เป้าหมาย 1052 หน่วย ระยะสกิล 20.0 เมตร *ค่า HP สูงสุดที่เกิดจากจิตมุ่งเกิดใหม่จะเท่ากับ 210% ของเลเวลเป้าหมาย*
Cooldown 1 วินาที

12จิตมุ่งเกิดใหม่ +1 (หลังจากเป้าหมายถูกฟื้นฟูแล้ว ค่า HP จะเพิ่มขึ้นสูงสุด ภายในเวลา 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

415 MP
ฟื้นฟู HP แก่เป้าหมาย 1206 หน่วย ระยะสกิล 20.8 เมตร *ค่า HP สูงสุดที่เกิดจากจิตมุ่งเกิดใหม่จะเท่ากับ 225% ของเลเวลเป้าหมาย*
Cooldown 1 วินาที

คาถาเกิดใหม่
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
164 MP
หลังการชุบชีวิตค่า HP เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 15% สามารถลดการเสียค่าประสบการณ์ลง 1% สกิลขั้น 6 สามารถลดการเสียค่าประสบการณ์ลงอีก 2% ขอบเขตของสกิล 14 เมตร Cooldown 300 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
197 MP
หลังการชุบชีวิตค่า HP เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 25% สามารถลดการเสียค่าประสบการณ์ลง 1% สกิลขั้น 6 สามารถลดการเสียค่าประสบการณ์ลงอีก 2% ขอบเขตของสกิล 16 เมตร Cooldown 240 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
232 MP
หลังการชุบชีวิตค่า HP เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 35% สามารถลดการเสียค่าประสบการณ์ลง 1% สกิลขั้น 6 สามารถลดการเสียค่าประสบการณ์ลงอีก 2% ขอบเขตของสกิล 18 เมตร Cooldown 180 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
270 MP
หลังการชุบชีวิตค่า HP เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 45% สามารถลดการเสียค่าประสบการณ์ลง 1% สกิลขั้น 6 สามารถลดการเสียค่าประสบการณ์ลงอีก 2% ขอบเขตของสกิล 20 เมตร Cooldown 120 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
311 MP
หลังการชุบชีวิตค่า HP เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 55% สามารถลดการเสียค่าประสบการณ์ลง 1% สกิลขั้น 6 สามารถลดการเสียค่าประสบการณ์ลงอีก 2% ขอบเขตของสกิล 22 เมตร Cooldown 60 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
354 MP
หลังการชุบชีวิตค่า HP เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 65% สามารถลดการเสียค่าประสบการณ์ลง 1% สกิลขั้น 6 สามารถลดการเสียค่าประสบการณ์ลงอีก 2% ขอบเขตของสกิล 24 เมตร Cooldown 0 วินาที
พาข้ามทะเลทุกข์
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
312 MP
ภายใน 30 นาที สมาชิกโดยรอบในระยะ 18 เมตร จะมีค่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 1% Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
399 MP
ภายใน 30 นาที สมาชิกโดยรอบในระยะ 18 เมตร จะมีค่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 2% Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
488 MP
ภายใน 30 นาที สมาชิกโดยรอบในระยะ 18 เมตร จะมีค่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 3% Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
578 MP
ภายใน 30 นาที สมาชิกโดยรอบในระยะ 18 เมตร จะมีค่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 4% Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
669 MP
ภายใน 30 นาที สมาชิกโดยรอบในระยะ 18 เมตร จะมีค่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 5% Cooldown 2 วินาที
คัมภีร์หยั่งรู้
LevelระยะเวลาMP
1รวมโทสะผนึกลมปราณ +1 (เมื่อใดที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP ของตนเองได้เล็กน้อย)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

108 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 116 หน่วย, ภายใน 8 วินาที ทำให้ความต้านทานสถานะหลับของเป้าหมายลดลง 33 หน่วย*โทสะผนึกลมปราณฟื้นฟูค่า HP 8 หน่วย*
Cooldown 4 วินาที
2รวมโทสะผนึกลมปราณ +1 (เมื่อใดที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP ของตนเองได้เล็กน้อย)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

114 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 121 หน่วย, ภายใน 12 วินาที ทำให้ความต้านทานสถานะหลับของเป้าหมายลดลง 35 หน่วย*โทสะผนึกลมปราณฟื้นฟูค่า HP 16 หน่วย*
Cooldown 4 วินาที
3รวมโทสะผนึกลมปราณ +1 (เมื่อใดที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP ของตนเองได้เล็กน้อย)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

50 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 125 หน่วย, ภายใน 16 วินาที ทำให้ความต้านทานสถานะหลับของเป้าหมายลดลง 37 หน่วย*โทสะผนึกลมปราณฟื้นฟูค่า HP 24 หน่วย*
Cooldown 4 วินาที
4รวมโทสะผนึกลมปราณ +1 (เมื่อใดที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP ของตนเองได้เล็กน้อย)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

54 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 130 หน่วย, ภายใน 20 วินาที ทำให้ความต้านทานสถานะหลับของเป้าหมายลดลง 39 หน่วย*โทสะผนึกลมปราณฟื้นฟูค่า HP 32 หน่วย*
Cooldown 4 วินาที
5รวมโทสะผนึกลมปราณ +1 (เมื่อใดที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP ของตนเองได้เล็กน้อย)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

59 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 135 หน่วย, ภายใน 24 วินาที ทำให้ความต้านทานสถานะหลับของเป้าหมายลดลง 41 หน่วย*โทสะผนึกลมปราณฟื้นฟูค่า HP 40 หน่วย*
Cooldown 4 วินาที
6รวมโทสะผนึกลมปราณ +1 (เมื่อใดที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP ของตนเองได้เล็กน้อย)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

63 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 140 หน่วย, ภายใน 28 วินาที ทำให้ความต้านทานสถานะหลับของเป้าหมายลดลง 43 หน่วย*โทสะผนึกลมปราณฟื้นฟูค่า HP 48 หน่วย*
Cooldown 4 วินาที
7รวมโทสะผนึกลมปราณ +1 (เมื่อใดที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP ของตนเองได้เล็กน้อย)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

68 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 145 หน่วย, ภายใน 32 วินาที ทำให้ความต้านทานสถานะหลับของเป้าหมายลดลง 45 หน่วย*โทสะผนึกลมปราณฟื้นฟูค่า HP 56 หน่วย*
Cooldown 4 วินาที
8รวมโทสะผนึกลมปราณ +1 (เมื่อใดที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP ของตนเองได้เล็กน้อย)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

74 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 150 หน่วย, ภายใน 36 วินาที ทำให้ความต้านทานสถานะหลับของเป้าหมายลดลง 47 หน่วย*โทสะผนึกลมปราณฟื้นฟูค่า HP 64 หน่วย*
Cooldown 4 วินาที
9รวมโทสะผนึกลมปราณ +1 (เมื่อใดที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP ของตนเองได้เล็กน้อย)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

80 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 173 หน่วย, ภายใน 40 วินาที ทำให้ความต้านทานสถานะหลับของเป้าหมายลดลง 49 หน่วย*โทสะผนึกลมปราณฟื้นฟูค่า HP 72 หน่วย*
Cooldown 4 วินาที
วิชาล่องอากาศ
LevelระยะเวลาMP
1ร่ายในทันที
200 MP
อัตราการฟื้นฟู HP ขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละคร 15% Cooldown 25 วินาที
2ร่ายในทันที
160 MP
อัตราการฟื้นฟู HP ขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละคร 20% Cooldown 20 วินาที
3ร่ายในทันที
120 MP
อัตราการฟื้นฟู HP ขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละคร 25% Cooldown 15 วินาที
สี่ความว่างเปล่า : ไฟ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
233 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะอ่อนแอเพิ่มขึ้น 16 หน่วย Cooldown 4 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
244 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะอ่อนแอเพิ่มขึ้น 20 หน่วย Cooldown 4 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
261 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะอ่อนแอเพิ่มขึ้น 24 หน่วย Cooldown 4 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
284 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะอ่อนแอเพิ่มขึ้น 28 หน่วย Cooldown 4 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
314 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะอ่อนแอเพิ่มขึ้น 32 หน่วย Cooldown 4 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
349 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะอ่อนแอเพิ่มขึ้น 36 หน่วย Cooldown 4 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
390 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะอ่อนแอเพิ่มขึ้น 40 หน่วย Cooldown 4 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
437 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะอ่อนแอเพิ่มขึ้น 44 หน่วย Cooldown 4 วินาที
ทะเลทุกข์ไร้ที่สิ้นสุด
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
242 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูโดยรอบในระยะ 8 เมตร ความเสียหายเพิ่มเติม 15 หน่วย, 6 วินาทีต่อมา ลดค่า MP ของเป้าหมายลง 491 หน่วย Cooldown 14.0 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
343 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูโดยรอบในระยะ 10 เมตร ความเสียหายเพิ่มเติม 30 หน่วย, 6 วินาทีต่อมา ลดค่า MP ของเป้าหมายลง 709 หน่วย Cooldown 13.5 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
441 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูโดยรอบในระยะ 12 เมตร ความเสียหายเพิ่มเติม 45 หน่วย, 6 วินาทีต่อมา ลดค่า MP ของเป้าหมายลง 926 หน่วย Cooldown 13.0 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
536 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูโดยรอบในระยะ 14 เมตร ความเสียหายเพิ่มเติม 60 หน่วย, 6 วินาทีต่อมา ลดค่า MP ของเป้าหมายลง 1142 หน่วย Cooldown 12.5 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
629 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูโดยรอบในระยะ 16 เมตร ความเสียหายเพิ่มเติม 75 หน่วย, 6 วินาทีต่อมา ลดค่า MP ของเป้าหมายลง 1357 หน่วย Cooldown 12.0 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
718 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูโดยรอบในระยะ 18 เมตร ความเสียหายเพิ่มเติม 90 หน่วย, 6 วินาทีต่อมา ลดค่า MP ของเป้าหมายลง 1570 หน่วย Cooldown 11.5 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
805 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูโดยรอบในระยะ 20 เมตร ความเสียหายเพิ่มเติม 105 หน่วย, 6 วินาทีต่อมา ลดค่า MP ของเป้าหมายลง 1782 หน่วย Cooldown 11.0 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
889 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูโดยรอบในระยะ 22 เมตร ความเสียหายเพิ่มเติม 120 หน่วย, 6 วินาทีต่อมา ลดค่า MP ของเป้าหมายลง 1993 หน่วย Cooldown 10.5 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
970 MP
โจมตีกลุ่มศัตรูโดยรอบในระยะ 24 เมตร ความเสียหายเพิ่มเติม 135 หน่วย, 6 วินาทีต่อมา ลดค่า MP ของเป้าหมายลง 2203 หน่วย Cooldown 10.0 วินาที
หอคันฉ่อง
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 10 หน่วย
2สกิลติดตัว
พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 16 หน่วย
3สกิลติดตัว
พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 23 หน่วย
4สกิลติดตัว
พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 31 หน่วย
5สกิลติดตัว
พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 40 หน่วย
คัมภีร์โพธิ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
90 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 4% พลังโจมตีเพิ่มเติม 209 หน่วย Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
93 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 4% พลังโจมตีเพิ่มเติม 215 หน่วย Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
96 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 4% พลังโจมตีเพิ่มเติม 221 หน่วย Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
101 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 4% พลังโจมตีเพิ่มเติม 227 หน่วย Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
106 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 4% พลังโจมตีเพิ่มเติม 233 หน่วย Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
111 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 4% พลังโจมตีเพิ่มเติม 239 หน่วย Cooldown 2 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
118 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 4% พลังโจมตีเพิ่มเติม 245 หน่วย Cooldown 2 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
125 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 4% พลังโจมตีเพิ่มเติม 251 หน่วย Cooldown 2 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
133 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 4% พลังโจมตีเพิ่มเติม 301 หน่วย Cooldown 2 วินาที
ความปรารถนา
LevelระยะเวลาMP
1พรรื่นเริง +1 (เพิ่ม MP สูงสุดให้เป้าหมาย นาน 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

270 MP
ฟื้นฟูค่า HP แก่เป้าหมายต่อเนื่อง 541 หน่วย ภายใน 6 วินาที ถัดไปฟื้นฟูอีก 180 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที ระยะสกิล 13 เมตร Cooldown 2 วินาที*พรรื่นเริง เพิ่มค่า MP สูงสุดอีก 60% ของเลเวลเป้าหมาย*

2พรรื่นเริง +1 (เพิ่ม MP สูงสุดให้เป้าหมาย นาน 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

301 MP
ฟื้นฟูค่า HP แก่เป้าหมายต่อเนื่อง 603 หน่วย ภายใน 6 วินาที ถัดไปฟื้นฟูอีก 191 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที ระยะสกิล 13 เมตร Cooldown 2 วินาที*พรรื่นเริง เพิ่มค่า MP สูงสุดอีก 75% ของเลเวลเป้าหมาย*

3พรรื่นเริง +1 (เพิ่ม MP สูงสุดให้เป้าหมาย นาน 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

340 MP
ฟื้นฟูค่า HP แก่เป้าหมายต่อเนื่อง 680 หน่วย ภายใน 6 วินาที ถัดไปฟื้นฟูอีก 205 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที ระยะสกิล 13 เมตร Cooldown 2 วินาที*พรรื่นเริง เพิ่มค่า MP สูงสุดอีก 90% ของเลเวลเป้าหมาย*

4พรรื่นเริง +1 (เพิ่ม MP สูงสุดให้เป้าหมาย นาน 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

386 MP
ฟื้นฟูค่า HP แก่เป้าหมายต่อเนื่อง 772 หน่วย ภายใน 6 วินาที ถัดไปฟื้นฟูอีก 221 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที ระยะสกิล 13 เมตร Cooldown 2 วินาที*พรรื่นเริง เพิ่มค่า MP สูงสุดอีก 105% ของเลเวลเป้าหมาย*

5พรรื่นเริง +1 (เพิ่ม MP สูงสุดให้เป้าหมาย นาน 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

439 MP
ฟื้นฟูค่า HP แก่เป้าหมายต่อเนื่อง 879 หน่วย ภายใน 6 วินาที ถัดไปฟื้นฟูอีก 239 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที ระยะสกิล 13 เมตร Cooldown 2 วินาที*พรรื่นเริง เพิ่มค่า MP สูงสุดอีก 120% ของเลเวลเป้าหมาย*

6พรรื่นเริง +1 (เพิ่ม MP สูงสุดให้เป้าหมาย นาน 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

500 MP
ฟื้นฟูค่า HP แก่เป้าหมายต่อเนื่อง 1000 หน่วย ภายใน 6 วินาที ถัดไปฟื้นฟูอีก 260 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที ระยะสกิล 13 เมตร Cooldown 2 วินาที*พรรื่นเริง เพิ่มค่า MP สูงสุดอีก 135% ของเลเวลเป้าหมาย*

7พรรื่นเริง +1 (เพิ่ม MP สูงสุดให้เป้าหมาย นาน 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

568 MP
ฟื้นฟูค่า HP แก่เป้าหมายต่อเนื่อง 1136 หน่วย ภายใน 6 วินาที ถัดไปฟื้นฟูอีก 284 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที ระยะสกิล 13 เมตร Cooldown 2 วินาที*พรรื่นเริง เพิ่มค่า MP สูงสุดอีก 150% ของเลเวลเป้าหมาย*

8พรรื่นเริง +1 (เพิ่ม MP สูงสุดให้เป้าหมาย นาน 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

643 MP
ฟื้นฟูค่า HP แก่เป้าหมายต่อเนื่อง 1287 หน่วย ภายใน 6 วินาที ถัดไปฟื้นฟูอีก 310 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที ระยะสกิล 13 เมตร Cooldown 2 วินาที*พรรื่นเริง เพิ่มค่า MP สูงสุดอีก 165% ของเลเวลเป้าหมาย*

9พรรื่นเริง +1 (เพิ่ม MP สูงสุดให้เป้าหมาย นาน 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

726 MP
ฟื้นฟูค่า HP แก่เป้าหมายต่อเนื่อง 1453 หน่วย ภายใน 6 วินาที ถัดไปฟื้นฟูอีก 339 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที ระยะสกิล 13 เมตร Cooldown 2 วินาที*พรรื่นเริง เพิ่มค่า MP สูงสุดอีก 180% ของเลเวลเป้าหมาย*

10พรรื่นเริง +1 (เพิ่ม MP สูงสุดให้เป้าหมาย นาน 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

817 MP
ฟื้นฟูค่า HP แก่เป้าหมายต่อเนื่อง 1634 หน่วย ภายใน 6 วินาที ถัดไปฟื้นฟูอีก 370 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที ระยะสกิล 13 เมตร Cooldown 2 วินาที*พรรื่นเริง เพิ่มค่า MP สูงสุดอีก 195% ของเลเวลเป้าหมาย*

11พรรื่นเริง +1 (เพิ่ม MP สูงสุดให้เป้าหมาย นาน 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

914 MP
ฟื้นฟูค่า HP แก่เป้าหมายต่อเนื่อง 1829 หน่วย ภายใน 6 วินาที ถัดไปฟื้นฟูอีก 404 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที ระยะสกิล 13 เมตร Cooldown 2 วินาที*พรรื่นเริง เพิ่มค่า MP สูงสุดอีก 210% ของเลเวลเป้าหมาย*

12พรรื่นเริง +1 (เพิ่ม MP สูงสุดให้เป้าหมาย นาน 90 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1019 MP
ฟื้นฟูค่า HP แก่เป้าหมายต่อเนื่อง 2039 หน่วย ภายใน 6 วินาที ถัดไปฟื้นฟูอีก 441 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที ระยะสกิล 13 เมตร Cooldown 2 วินาที*พรรื่นเริง เพิ่มค่า MP สูงสุดอีก 225% ของเลเวลเป้าหมาย*

เมตตาธรรม
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
250 MP
ภายใน 30 นาที HP สูงสุดของเป้าหมายโดยรอบในระยะ 18 เมตร เพิ่มขึ้น 2% Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
267 MP
ภายใน 30 นาที HP สูงสุดของเป้าหมายโดยรอบในระยะ 18 เมตร เพิ่มขึ้น 4% Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
289 MP
ภายใน 30 นาที HP สูงสุดของเป้าหมายโดยรอบในระยะ 18 เมตร เพิ่มขึ้น 6% Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
317 MP
ภายใน 30 นาที HP สูงสุดของเป้าหมายโดยรอบในระยะ 18 เมตร เพิ่มขึ้น 8% Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
350 MP
ภายใน 30 นาที HP สูงสุดของเป้าหมายโดยรอบในระยะ 18 เมตร เพิ่มขึ้น 10% Cooldown 2 วินาที
สี่ความว่างเปล่า : ลม
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
288 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะล่อลวงเพิ่มขึ้น 32 หน่วย Cooldown 4 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
393 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะล่อลวงเพิ่มขึ้น 36 หน่วย Cooldown 4 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
493 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะล่อลวงเพิ่มขึ้น 40 หน่วย Cooldown 4 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
588 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะล่อลวงเพิ่มขึ้น 44 หน่วย Cooldown 4 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
679 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะล่อลวงเพิ่มขึ้น 48 หน่วย Cooldown 4 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
766 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะล่อลวงเพิ่มขึ้น 52 หน่วย Cooldown 4 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
848 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะล่อลวงเพิ่มขึ้น 56 หน่วย Cooldown 4 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
926 MP
ภายใน 30 นาที ความต้านทานสถานะล่อลวงเพิ่มขึ้น 60 หน่วย Cooldown 4 วินาที
คัมภีร์พิชิตมาร
LevelระยะเวลาMP
1รวมโทสะผนึกลมปราณ +2 (เมื่อใดก็ตามที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP แก่ตนเองได้เล็กน้อย)
142 MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 276 หน่วย สูญเสีย HP 123 หน่วย ในเวลา 4 วินาที Cooldown 6 วินาที*รวมโทสะผนึกลมปราณฟื้นฟู HP 16 หน่วย*

2รวมโทสะผนึกลมปราณ +2 (เมื่อใดก็ตามที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP แก่ตนเองได้เล็กน้อย)
154 MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 284 หน่วย สูญเสีย HP 127 หน่วย ในเวลา 4 วินาที Cooldown 6 วินาที*รวมโทสะผนึกลมปราณฟื้นฟู HP 32 หน่วย*

3รวมโทสะผนึกลมปราณ +2 (เมื่อใดก็ตามที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP แก่ตนเองได้เล็กน้อย)
167 MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 291 หน่วย สูญเสีย HP 132 หน่วย ในเวลา 4 วินาที Cooldown 6 วินาที*รวมโทสะผนึกลมปราณฟื้นฟู HP 48 หน่วย*

4รวมโทสะผนึกลมปราณ +2 (เมื่อใดก็ตามที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP แก่ตนเองได้เล็กน้อย)
180 MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 299 หน่วย สูญเสีย HP 137 หน่วย ในเวลา 4 วินาที Cooldown 6 วินาที*รวมโทสะผนึกลมปราณฟื้นฟู HP 64 หน่วย*

5รวมโทสะผนึกลมปราณ +2 (เมื่อใดก็ตามที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP แก่ตนเองได้เล็กน้อย)
194 MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 308 หน่วย สูญเสีย HP 143 หน่วย ในเวลา 4 วินาที Cooldown 6 วินาที*รวมโทสะผนึกลมปราณฟื้นฟู HP 80 หน่วย*

6รวมโทสะผนึกลมปราณ +2 (เมื่อใดก็ตามที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP แก่ตนเองได้เล็กน้อย)
208 MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 317 หน่วย สูญเสีย HP 150 หน่วย ในเวลา 4 วินาที Cooldown 6 วินาที*รวมโทสะผนึกลมปราณฟื้นฟู HP 96 หน่วย*

7รวมโทสะผนึกลมปราณ +2 (เมื่อใดก็ตามที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP แก่ตนเองได้เล็กน้อย)
223 MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 326 หน่วย สูญเสีย HP 158 หน่วย ในเวลา 4 วินาที Cooldown 6 วินาที*รวมโทสะผนึกลมปราณฟื้นฟู HP 112 หน่วย*

8รวมโทสะผนึกลมปราณ +2 (เมื่อใดก็ตามที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP แก่ตนเองได้เล็กน้อย)
238 MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 335 หน่วย สูญเสีย HP 166 หน่วย ในเวลา 4 วินาที Cooldown 6 วินาที*รวมโทสะผนึกลมปราณฟื้นฟู HP 128 หน่วย*

9รวมโทสะผนึกลมปราณ +2 (เมื่อใดก็ตามที่ร่ายเวทย์ จะฟื้นฟูค่า HP แก่ตนเองได้เล็กน้อย)
253 MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 382 หน่วย สูญเสีย HP 175 หน่วย ในเวลา 4 วินาที Cooldown 6 วินาที*รวมโทสะผนึกลมปราณฟื้นฟู HP 144 หน่วย*

คัมภีร์ธรณี
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
ค่าความเสียหายโจมตีแบบคริติคอลเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 7%
2สกิลติดตัว
ค่าความเสียหายโจมตีแบบคริติคอลเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 14%
3สกิลติดตัว
ค่าความเสียหายโจมตีแบบคริติคอลเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 21%
สี่ความว่างเปล่า : น้ำ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
265 MP
ภายใน 30 นาที เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาต 16 หน่วย Cooldown 4 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
357 MP
ภายใน 30 นาที เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาต 20 หน่วย Cooldown 4 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
445 MP
ภายใน 30 นาที เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาต 24 หน่วย Cooldown 4 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
531 MP
ภายใน 30 นาที เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาต 28 หน่วย Cooldown 4 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
614 MP
ภายใน 30 นาที เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาต 32 หน่วย Cooldown 4 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
694 MP
ภายใน 30 นาที เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาต 36 หน่วย Cooldown 4 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
770 MP
ภายใน 30 นาที เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาต 40 หน่วย Cooldown 4 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
844 MP
ภายใน 30 นาที เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาต 44 หน่วย Cooldown 4 วินาที
ฟ้าดินร่วมทาง
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
สูญเสีย MP ทั้งหมด
ใช้ HP ที่มีอยู่ของตนเอง 30% โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบในระยะ 5.0 เมตร ใช้ HP และ MP จำนวน 15% มาเพิ่มพลังโจมตี Cooldown 10.0 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
สูญเสีย MP ทั้งหมด
ใช้ HP ที่มีอยู่ของตนเอง 30% โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบในระยะ 5.2 เมตร ใช้ HP และ MP จำนวน 18% มาเพิ่มพลังโจมตี Cooldown 9.5 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
สูญเสีย MP ทั้งหมด
ใช้ HP ที่มีอยู่ของตนเอง 30% โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบในระยะ 5.4 เมตร ใช้ HP และ MP จำนวน 21% มาเพิ่มพลังโจมตี Cooldown 9.0 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
สูญเสีย MP ทั้งหมด
ใช้ HP ที่มีอยู่ของตนเอง 30% โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบในระยะ 5.6 เมตร ใช้ HP และ MP จำนวน 24% มาเพิ่มพลังโจมตี Cooldown 8.5 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
สูญเสีย MP ทั้งหมด
ใช้ HP ที่มีอยู่ของตนเอง 30% โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบในระยะ 5.8 เมตร ใช้ HP และ MP จำนวน 27% มาเพิ่มพลังโจมตี Cooldown 8.0 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
สูญเสีย MP ทั้งหมด
ใช้ HP ที่มีอยู่ของตนเอง 30% โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบในระยะ 6.0 เมตร ใช้ HP และ MP จำนวน 30% มาเพิ่มพลังโจมตี Cooldown 7.5 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
สูญเสีย MP ทั้งหมด
ใช้ HP ที่มีอยู่ของตนเอง 30% โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบในระยะ 6.2 เมตร ใช้ HP และ MP จำนวน 33% มาเพิ่มพลังโจมตี Cooldown 7.0 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
สูญเสีย MP ทั้งหมด
ใช้ HP ที่มีอยู่ของตนเอง 30% โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบในระยะ 6.4 เมตร ใช้ HP และ MP จำนวน 36% มาเพิ่มพลังโจมตี Cooldown 6.5 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
สูญเสีย MP ทั้งหมด
ใช้ HP ที่มีอยู่ของตนเอง 30% โจมตีกลุ่มเป้าหมายโดยรอบในระยะ 6.6 เมตร ใช้ HP และ MP จำนวน 39% มาเพิ่มพลังโจมตี Cooldown 6.0 วินาที
คัมภีร์กวนอิม
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
173 MP
ภายใน 18 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 18 หน่วย ฟื้นฟู HP 369 หน่วย Cooldown 180 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
227 MP
ภายใน 18 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 37 หน่วย ฟื้นฟู HP 504 หน่วย Cooldown 180 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
297 MP
ภายใน 18 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 59 หน่วย ฟื้นฟู HP 675 หน่วย Cooldown 180 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
383 MP
ภายใน 18 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 84 หน่วย ฟื้นฟู HP 882 หน่วย Cooldown 180 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
485 MP
ภายใน 18 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 115 หน่วย ฟื้นฟู HP 1125 หน่วย Cooldown 180 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
603 MP
ภายใน 18 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 151 หน่วย ฟื้นฟู HP 1404 หน่วย Cooldown 180 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
737 MP
ภายใน 18 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 194 หน่วย ฟื้นฟู HP 1719 หน่วย Cooldown 180 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
887 MP
ภายใน 18 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 246 หน่วย ฟื้นฟู HP 2070 หน่วย Cooldown 180 วินาที
ร่วมสู่ความสงบ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
862 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 1720 หน่วย ใช้ HP ของตนเอง 10% ระยะโจมตี 9 เมตร Cooldown 10 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
852 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 1750 หน่วย ใช้ HP ของตนเอง 10% ระยะโจมตี 9 เมตร Cooldown 10 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
850 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 1780 หน่วย ใช้ HP ของตนเอง 10% ระยะโจมตี 9 เมตร Cooldown 10 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
857 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 1809 หน่วย ใช้ HP ของตนเอง 10% ระยะโจมตี 9 เมตร Cooldown 10 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
872 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 1837 หน่วย ใช้ HP ของตนเอง 10% ระยะโจมตี 9 เมตร Cooldown 10 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
895 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 1865 หน่วย ใช้ HP ของตนเอง 10% ระยะโจมตี 9 เมตร Cooldown 10 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
926 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 1892 หน่วย ใช้ HP ของตนเอง 10% ระยะโจมตี 9 เมตร Cooldown 10 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
966 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 1919 หน่วย ใช้ HP ของตนเอง 10% ระยะโจมตี 9 เมตร Cooldown 10 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
1014 MP
พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น 2173 หน่วย ใช้ HP ของตนเอง 10% ระยะโจมตี 9 เมตร Cooldown 10 วินาที
แสงธรรมส่องหล้า
LevelระยะเวลาMP
1คำสวดแต่งใหม่ +1 (มีโอกาสฟื้นฟู 20% เพิ่มเติมผลการฟื้นฟูทันทีเพิ่มอีก 20%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

664 MP
ฟื้นฟูเป้าหมายที่เป็นมิตรและสมาชิกปาร์ตี้ของเป้าหมายในระยะ 6 เมตรโดยรอบ 1196 หน่วย ในอีก 8 วินาทีต่อไป ฟื้นฟู 132 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที Cooldown 2 วินาที
2คำสวดแต่งใหม่ +1 (มีโอกาสฟื้นฟู 20% เพิ่มเติมผลการฟื้นฟูทันทีเพิ่มอีก 20%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

818 MP
ฟื้นฟูเป้าหมายที่เป็นมิตรและสมาชิกปาร์ตี้ของเป้าหมายในระยะ 7 เมตรโดยรอบ 1473 หน่วย ในอีก 8 วินาทีต่อไป ฟื้นฟู 163 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที Cooldown 2 วินาที
3คำสวดแต่งใหม่ +1 (มีโอกาสฟื้นฟู 20% เพิ่มเติมผลการฟื้นฟูทันทีเพิ่มอีก 20%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

968 MP
ฟื้นฟูเป้าหมายที่เป็นมิตรและสมาชิกปาร์ตี้ของเป้าหมายในระยะ 8 เมตรโดยรอบ 1742 หน่วย ในอีก 8 วินาทีต่อไป ฟื้นฟู 193 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที Cooldown 2 วินาที
4คำสวดแต่งใหม่ +1 (มีโอกาสฟื้นฟู 20% เพิ่มเติมผลการฟื้นฟูทันทีเพิ่มอีก 20%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1113 MP
ฟื้นฟูเป้าหมายที่เป็นมิตรและสมาชิกปาร์ตี้ของเป้าหมายในระยะ 9 เมตรโดยรอบ 2003 หน่วย ในอีก 8 วินาทีต่อไป ฟื้นฟู 222 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที Cooldown 2 วินาที
5คำสวดแต่งใหม่ +1 (มีโอกาสฟื้นฟู 20% เพิ่มเติมผลการฟื้นฟูทันทีเพิ่มอีก 20%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1253 MP
ฟื้นฟูเป้าหมายที่เป็นมิตรและสมาชิกปาร์ตี้ของเป้าหมายในระยะ 10 เมตรโดยรอบ 2256 หน่วย ในอีก 8 วินาทีต่อไป ฟื้นฟู 250 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที Cooldown 2 วินาที
6คำสวดแต่งใหม่ +1 (มีโอกาสฟื้นฟู 20% เพิ่มเติมผลการฟื้นฟูทันทีเพิ่มอีก 20%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1389 MP
ฟื้นฟูเป้าหมายที่เป็นมิตรและสมาชิกปาร์ตี้ของเป้าหมายในระยะ 11 เมตรโดยรอบ 2500 หน่วย ในอีก 8 วินาทีต่อไป ฟื้นฟู 277 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที Cooldown 2 วินาที
7คำสวดแต่งใหม่ +1 (มีโอกาสฟื้นฟู 20% เพิ่มเติมผลการฟื้นฟูทันทีเพิ่มอีก 20%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1520 MP
ฟื้นฟูเป้าหมายที่เป็นมิตรและสมาชิกปาร์ตี้ของเป้าหมายในระยะ 12 เมตรโดยรอบ 2736 หน่วย ในอีก 8 วินาทีต่อไป ฟื้นฟู 304 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที Cooldown 2 วินาที
8คำสวดแต่งใหม่ +1 (มีโอกาสฟื้นฟู 20% เพิ่มเติมผลการฟื้นฟูทันทีเพิ่มอีก 20%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1646 MP
ฟื้นฟูเป้าหมายที่เป็นมิตรและสมาชิกปาร์ตี้ของเป้าหมายในระยะ 13 เมตรโดยรอบ 2964 หน่วย ในอีก 8 วินาทีต่อไป ฟื้นฟู 329 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที Cooldown 2 วินาที
9คำสวดแต่งใหม่ +1 (มีโอกาสฟื้นฟู 20% เพิ่มเติมผลการฟื้นฟูทันทีเพิ่มอีก 20%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1768 MP
ฟื้นฟูเป้าหมายที่เป็นมิตรและสมาชิกปาร์ตี้ของเป้าหมายในระยะ 14 เมตรโดยรอบ 3183 หน่วย ในอีก 8 วินาทีต่อไป ฟื้นฟู 353 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที Cooldown 2 วินาที
10คำสวดแต่งใหม่ +1 (มีโอกาสฟื้นฟู 20% เพิ่มเติมผลการฟื้นฟูทันทีเพิ่มอีก 20%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1886 MP
ฟื้นฟูเป้าหมายที่เป็นมิตรและสมาชิกปาร์ตี้ของเป้าหมายในระยะ 15 เมตรโดยรอบ 3394 หน่วย ในอีก 8 วินาทีต่อไป ฟื้นฟู 377 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที Cooldown 2 วินาที
11คำสวดแต่งใหม่ +1 (มีโอกาสฟื้นฟู 20% เพิ่มเติมผลการฟื้นฟูทันทีเพิ่มอีก 20%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1998 MP
ฟื้นฟูเป้าหมายที่เป็นมิตรและสมาชิกปาร์ตี้ของเป้าหมายในระยะ 16 เมตรโดยรอบ 3597 หน่วย ในอีก 8 วินาทีต่อไป ฟื้นฟู 399 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที Cooldown 2 วินาที
12คำสวดแต่งใหม่ +1 (มีโอกาสฟื้นฟู 20% เพิ่มเติมผลการฟื้นฟูทันทีเพิ่มอีก 20%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

2106 MP
ฟื้นฟูเป้าหมายที่เป็นมิตรและสมาชิกปาร์ตี้ของเป้าหมายในระยะ 17 เมตรโดยรอบ 3792 หน่วย ในอีก 8 วินาทีต่อไป ฟื้นฟู 421 หน่วย ทุกๆ 2 วินาที Cooldown 2 วินาที
พลังโพธิสัตว์คุ้มกาย
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที500 MP
ภายใน 30 นาที เพิ่มพลังป้องกันเป้าหมายขึ้น 8% ระยะ 7.0 เมตร Cooldown 10 วินาทีผลที่เกิดไม่สามารถใช้ซ้ำซ้อนกับ พาข้ามทะเลทุกข์ ได้

2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที617 MP
ภายใน 30 นาที เพิ่มพลังป้องกันเป้าหมายขึ้น 9% ระยะ 8.0 เมตร Cooldown 10 วินาทีผลที่เกิดไม่สามารถใช้ซ้ำซ้อนกับ พาข้ามทะเลทุกข์ ได้

3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที729 MP
ภายใน 30 นาที เพิ่มพลังป้องกันเป้าหมายขึ้น 10% ระยะ 9.0 เมตร Cooldown 10 วินาทีผลที่เกิดไม่สามารถใช้ซ้ำซ้อนกับ พาข้ามทะเลทุกข์ ได้

4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที836 MP
ภายใน 30 นาที เพิ่มพลังป้องกันเป้าหมายขึ้น 12% ระยะ 10.0 เมตร Cooldown 10 วินาทีผลที่เกิดไม่สามารถใช้ซ้ำซ้อนกับ พาข้ามทะเลทุกข์ ได้

5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที938 MP
ภายใน 30 นาที เพิ่มพลังป้องกันเป้าหมายขึ้น 15% ระยะ 11.0 เมตร Cooldown 10 วินาทีผลที่เกิดไม่สามารถใช้ซ้ำซ้อนกับ พาข้ามทะเลทุกข์ ได้

สี่ความว่างเปล่า : ดิน
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
98 MP
ภายใน 30 นาที การต้านทานสถานะมึนเพิ่มขึ้น 8 หน่วย Cooldown 4 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
101 MP
ภายใน 30 นาที การต้านทานสถานะมึนเพิ่มขึ้น 12 หน่วย Cooldown 4 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
103 MP
ภายใน 30 นาที การต้านทานสถานะมึนเพิ่มขึ้น 16 หน่วย Cooldown 4 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
107 MP
ภายใน 30 นาที การต้านทานสถานะมึนเพิ่มขึ้น 20 หน่วย Cooldown 4 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
109 MP
ภายใน 30 นาที การต้านทานสถานะมึนเพิ่มขึ้น 24 หน่วย Cooldown 4 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
111 MP
ภายใน 30 นาที การต้านทานสถานะมึนเพิ่มขึ้น 28 หน่วย Cooldown 4 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
114 MP
ภายใน 30 นาที การต้านทานสถานะมึนเพิ่มขึ้น 32 หน่วย Cooldown 4 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
1101 MP
ภายใน 30 นาที การต้านทานสถานะมึนเพิ่มขึ้น 36 หน่วย Cooldown 4 วินาที