Flame Genie Borudebejia

Flame Genie Borudebejia

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Water > Fire > Earth > Thunder > Water
 • Max Lv
  100
 • Cost
  25
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 4717 1499 1279 1235
Lord 0 0 0 0
Anima 0 0 0 0
Breaker 6222 2277 1446 1562
Guardian 6222 1869 1862 1562
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Flame Genie Borudebejia

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ