มอนสเตอร์ภายในแผนที่

Wing Tribe Duke Wing Tribe Duke

เลเวล :

100 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : West Asia
BeakYung The White Viper BeakYung The White Viper

เลเวล :

105 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 6 Viper Spirits
Shaitan the Devil Shaitan the Devil

เลเวล :

105 ลักษณะการโจมตี : เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : West Asia
Roc the monster Bird Roc the monster Bird

เลเวล :

107 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : West Asia

Back 1 | 192021222324