Chinese Quest – Qin-Shi Tomb

Where is the White Viper 1

Where is the White Viper 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ White Viper
เลเวลที่สามารถรับได้ : 88 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 98
รับที่ : Bagger Sochil
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Imperfect Cure
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : Chinese Quest – Qin-Shi Tomb
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -