มอนสเตอร์ภายในแผนที่

Red Scorpion Red Scorpion

เลเวล :

40 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Oasis Kingdom
Rock Golem Rock Golem

เลเวล :

40 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Central Asia
Uruchi Uruchi

เลเวล :

40 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Oasis Kingdom
Hun Magic Archer Hun Magic Archer

เลเวล :

40 ลักษณะการโจมตี :
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน :
อยู่ในแผนที่ : Central Asia
Angry Sungsung Angry Sungsung

เลเวล :

40 ลักษณะการโจมตี :
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน :
อยู่ในแผนที่ : Central Asia
Red - eye Ghost Red - eye Ghost

เลเวล :

41 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Oasis Kingdom
Dark - eye Ghost Dark - eye Ghost

เลเวล :

42 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Oasis Kingdom
Maong Maong

เลเวล :

43 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Oasis Kingdom
Small Bunwang Small Bunwang

เลเวล :

44 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Oasis Kingdom
Bunwang Bunwang

เลเวล :

45 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Oasis Kingdom

Back 1 | 7891011121314151617 | 24 Next