ค่ายกลแสงดาวเจ็ดสังหาร

ค่ายกลแสงดาวเจ็ดสังหาร Game Kungfu House

LEVEL
หัวหน้าค่าย
agi
กลางค่าย
cri
หางค่าย
hp
1 10% 11 7%
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 23
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard