ทวนเคียวตะขอทวนเคียวตะขอ
กระบองล้อมมังกรกระบองล้อมมังกร
กระบี่ตัดม้ากระบี่ตัดม้า
แส้เหล็กแส้เหล็ก
กระบี่เหล็กกระบี่เหล็ก
ตะขอแยกจากตะขอแยกจาก
กระบี่ลายสนกระบี่ลายสน
กระบี่ทำลายกระบี่ทำลาย
ขวานเปิดภูผาขวานเปิดภูผา
กระบี่อมตะกระบี่อมตะ
ดาบเลือดดาบเลือด
กระบี่ยอดบุรุษกระบี่ยอดบุรุษ
กระบี่คู่เสวียนซู่กระบี่คู่เสวียนซู่
กระบี่ไร้นามกระบี่ไร้นาม
ไม้เท้าอสรพิษไม้เท้าอสรพิษ
กระบี่ดำดาบทองกระบี่ดำดาบทอง
กระบี่หญิงงามกระบี่หญิงงาม
ดาบยมบาลดาบยมบาล
ขลุ่ยหยกมรกตขลุ่ยหยกมรกต
ดาบเหล็กซงหยางดาบเหล็กซงหยาง
ดาบคราบน้ำตาดาบคราบน้ำตา
คทาสมปรารถนาคทาสมปรารถนา
ดาบคราบน้ำตาดาบคราบน้ำตา
มีดหยกอ่อนสีเขียวมีดหยกอ่อนสีเขียว
ดาบคู่เคียงดาบคู่เคียง
ธรณีใหญ่เลือดเหล็กธรณีใหญ่เลือดเหล็ก
มีดบินเหล็กชั้นดีมีดบินเหล็กชั้นดี
รางวัลคำสั่งลงโทษรางวัลคำสั่งลงโทษ
ป้ายอัคคีศักดิ์สิทธิ์ป้ายอัคคีศักดิ์สิทธิ์
กระบี่เกล็ดมรกตกระบี่เกล็ดมรกต
เข็มไหมทองเข็มไหมทอง
กระบี่งูทองกระบี่งูทอง
วงแหวนมังกรวงแหวนมังกร
ดาบใบเฟิร์นสีม่วงดาบใบเฟิร์นสีม่วง
ดาบมณีจันทราดาบมณีจันทรา
ดาบถลาจันทร์ดาบถลาจันทร์
กงจักรโลหะกงจักรโลหะ
กระบี่อิงฟ้ากระบี่อิงฟ้า
กระบี่เหล็กนิลกระบี่เหล็กนิล
ดาบฆ่ามังกรดาบฆ่ามังกร
ฝนเทกระหน่ำตะปูดอกสาลี่ฝนเทกระหน่ำตะปูดอกสาลี่
ดาบจันทราดาบจันทรา
กระบี่ใบไม้ร่วงกระบี่ใบไม้ร่วง
ดาบเทพไป๋ฉือดาบเทพไป๋ฉือ
ดาบเขากวางดาบเขากวาง
หางนกยูงหางนกยูง
กระบี่วรยุทธกระบี่วรยุทธ
จ้านหลูจ้านหลู
ลำไส้ปลาลำไส้ปลา
ซวนหยวนซวนหยวน
มังกรเหวลึกเจ็ดดาวมังกรเหวลึกเจ็ดดาว
กระบี่กระบี่
ผู้กล้าผู้กล้า
ฉุนจวินฉุนจวิน
เฉิงหยิ่งเฉิงหยิ่ง
ไท่เออไท่เออ
ดาบไร้พ่ายดาบไร้พ่าย
กระบี่ไม้ผุพังกระบี่ไม้ผุพัง
หมอกแดงหมอกแดง
ไม้เท้าตีสุนัขไม้เท้าตีสุนัข