ทวนเคียวตะขอ

ทวนเคียวตะขอ Game Kungfu House

weapon, atk
คะแนน  
STAT Min. Max.
ATK 5 14
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 1.62
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา 9
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ธรรมดา 10
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ธรรมดา 8
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ธรรมดา 12
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard