พลังกวดดวงจันทราเด็ดดาวพลังกวดดวงจันทราเด็ดดาว
พลังย้ายภูผาทับยอดพลังย้ายภูผาทับยอด
วิชาเข็มทองไร้เงาวิชาเข็มทองไร้เงา
พลังดรรชนีใจประสานใจพลังดรรชนีใจประสานใจ
คัมภีร์ไท้เสวียนคัมภีร์ไท้เสวียน
วิชามีดบินลี้น้อยวิชามีดบินลี้น้อย
กรงเล็บปลิดวิญณาณกรงเล็บปลิดวิญณาณ
คลื่นสายน้ำดูดพลังคลื่นสายน้ำดูดพลัง
พลังฟ้าเหนือฟ้าพลังฟ้าเหนือฟ้า
วิชามือไวขโมยหอมวิชามือไวขโมยหอม
พลังหมื่นเหมยรับลมพลังหมื่นเหมยรับลม
วิชาแหฟ้าตาข่ายดินวิชาแหฟ้าตาข่ายดิน
วิชาฝ่ามืองูขาวภูเขาหิมะวิชาฝ่ามืองูขาวภูเขาหิมะ
พลังข้ามน้ำหนึ่งน้ำเต้าพลังข้ามน้ำหนึ่งน้ำเต้า
วิชาดอกทองปลิดชีพวิชาดอกทองปลิดชีพ
พลังงูเลื้อยจิ้งจอกพลิกพลังงูเลื้อยจิ้งจอกพลิก
วิชาฝ่ามือลอยหิมะทะลวงเมฆวิชาฝ่ามือลอยหิมะทะลวงเมฆ
พลังหมัดเทพไร้เงาพลังหมัดเทพไร้เงา
วิชายันเมฆขี่มังกรวิชายันเมฆขี่มังกร
วิชาดอกพิรุณเต็มฟ้าวิชาดอกพิรุณเต็มฟ้า
เพลงกระบี่ปราบมารเพลงกระบี่ปราบมาร
พลังพุทธะเหมันต์พลังพุทธะเหมันต์
พลังฝ่ามือทรายเหล็กพลังฝ่ามือทรายเหล็ก
วิชามือสามไร้สามไม่วิชามือสามไร้สามไม่
วิชาย้ายตำแหน่งเปลี่ยนรูปวิชาย้ายตำแหน่งเปลี่ยนรูป
วิชากระบี่ตระกูลหนิงวิชากระบี่ตระกูลหนิง
เพลงดาบสลาตันเพลงดาบสลาตัน
วิชาทะยานบันไดเมฆาวิชาทะยานบันไดเมฆา
วิชาบาทาไร้เงาวิชาบาทาไร้เงา
วิชากระบี่เร็วสลาตันวิชากระบี่เร็วสลาตัน
วิชาเข็มเงินน้ำแข็งเย็นวิชาเข็มเงินน้ำแข็งเย็น
พลังฝ่ามือกระบี่เทพลั่วอิงพลังฝ่ามือกระบี่เทพลั่วอิง
หมัดเกาะอสรพิษหมัดเกาะอสรพิษ
เพลงกระบี่ข้ามดรุณีเพลงกระบี่ข้ามดรุณี
วิชาหมัดแยกร่างวิชาหมัดแยกร่าง