เก้ากระบี่เดียวดายเก้ากระบี่เดียวดาย
สายดาบอรหัตส์สายดาบอรหัตส์
กระบองสมปรารถนากระบองสมปรารถนา
วิชากระบี่หกชีพจรวิชากระบี่หกชีพจร
วิชายันเป็นตายวิชายันเป็นตาย
พลังฝ่ามือตัดเจ็ดขาดเจ็ดพลังฝ่ามือตัดเจ็ดขาดเจ็ด
วิชาหยกอำไพวิชาหยกอำไพ
วิชาสิบสองกระบวนท่าเลือดเหล็กวิชาสิบสองกระบวนท่าเลือดเหล็ก
วิชาดาบมารวิชาดาบมาร
พลังหงษ์ระบำเก้าฟ้าพลังหงษ์ระบำเก้าฟ้า
สิบห้ากระบี่ปลิดชีพสิบห้ากระบี่ปลิดชีพ
วิชาเคลื่อนย้ายดวงดาววิชาเคลื่อนย้ายดวงดาว
พลังฝามือปลิดวิญณาณพลังฝามือปลิดวิญณาณ
วิชาไม้เท้าตีสุนัขวิชาไม้เท้าตีสุนัข
พลังฝ่ามือพิเศษทองพลังฝ่ามือพิเศษทอง
พลังเทพไท้เก๊กพลังเทพไท้เก๊ก
วิชาฝ่ามือกำสลดวิญญาณสลายวิชาฝ่ามือกำสลดวิญญาณสลาย
พลังเทพห้าธาตุพลังเทพห้าธาตุ
วิชาหนึ่งสำราญเทพกระบี่วิชาหนึ่งสำราญเทพกระบี่
ห่วงคู่หงส์มังกรห่วงคู่หงส์มังกร
วิชาดาบเปลวเพลิงวิชาดาบเปลวเพลิง
วิชาดรรชนีศักดิสิทธิ์วิชาดรรชนีศักดิสิทธิ์
วิชาดาบเลือดวิชาดาบเลือด
พลังคางคกพลังคางคก
พลังปลิดชีพพันลี้พลังปลิดชีพพันลี้
พลังฝ่ามือภูติเร้นลับพลังฝ่ามือภูติเร้นลับ
วิชาดรรชนีเด็ดบุปผาวิชาดรรชนีเด็ดบุปผา
วิชาหมัดเจ็ดทำร้ายวิชาหมัดเจ็ดทำร้าย
บทเพลงคลื่นทะเลมรกตบทเพลงคลื่นทะเลมรกต
ดัชนีสุริยันต์ดัชนีสุริยันต์
พลังฝ่ามือทะลวงใจพลังฝ่ามือทะลวงใจ
วิชามหาเวทย์ดูดดาววิชามหาเวทย์ดูดดาว
พลังราชสีห์คำรามพลังราชสีห์คำราม
วิชาดรรชนีวชิระเทวราชวิชาดรรชนีวชิระเทวราช
วิชาฝ่ามือสลายกระดูกวิชาฝ่ามือสลายกระดูก
วิชาแส้สยบมารวิชาแส้สยบมาร
พลังฝ่ามือประทับพลังฝ่ามือประทับ
วิชาดรรชนีชิงไร้สภาพวิชาดรรชนีชิงไร้สภาพ
วิชาฝ่ามือเทพยดาน้ำแข็งยะเยือกวิชาฝ่ามือเทพยดาน้ำแข็งยะเยือก
วิชากระบี่ไท้เก็กวิชากระบี่ไท้เก็ก
พลังหมัดอรหันต์พลังหมัดอรหันต์
พลังคลื่นทำลายหยกพลังคลื่นทำลายหยก
วิชาหมุนเวียนห้าธาตุวิชาหมุนเวียนห้าธาตุ
พลังฝ่ามือแปดทิศมังกรคะนองพลังฝ่ามือแปดทิศมังกรคะนอง