บทเพลงคลื่นทะเลมรกต

บทเพลงคลื่นทะเลมรกต Game Kungfu House

matk
คะแนน
Power ทั้งหมด
     STR 0%
     AGI 0%
     MATK 50%
Level Point
Level 1 17
Level 2 0
Level 3 0
Level 4 0
Level 5 0
Level 6 0
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ 11
ปรมาจารย์
ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 18
ธรรมดา
ยอดฝีมือ 19
ปรมาจารย์ 7

วาสนาฮีโร

อึ้งเอี้ยะซือ

อึ้งเอี้ยะซือ

ได้รับ: con + 40 ฉลาดรอบรู้ ทั้งธรรมชาติและวรยุทธ หยินหยางห้าธาตุ,วรยุทธแปดทิศอัศจรรย์ หยิ่งยโส.