วิชาหนึ่งกระบี่ตะวันตกวิชาหนึ่งกระบี่ตะวันตก
กรงเล็บสะบั้นตระกูลกรงเล็บสะบั้นตระกูล
พลังหัตถ์ตัดกิ่งบ๊วยเทียงซัวพลังหัตถ์ตัดกิ่งบ๊วยเทียงซัว
18ฝ่ามือพิชิตมังกร18ฝ่ามือพิชิตมังกร
พลังหมัดว่างสว่างพลังหมัดว่างสว่าง
วิชาเข็มคิ้วขาววิชาเข็มคิ้วขาว
พลังดรรชนีประสานพลังดรรชนีประสาน
วิชาดาบตระกูลโอ๊ววิชาดาบตระกูลโอ๊ว
พลังหมัดไป๋ฮวาพลังหมัดไป๋ฮวา
วิชากระบี่วนเวียนปลิดชีพวิชากระบี่วนเวียนปลิดชีพ
วิชากรงเหล็กกระดูกขาวเก้าอิมวิชากรงเหล็กกระดูกขาวเก้าอิม
พลังฝ่ามือเทพห้าพิษพลังฝ่ามือเทพห้าพิษ
พลังฝ่ามือรุ้งขาวพลังฝ่ามือรุ้งขาว
วิชาย้ายบุปผารับไม้วิชาย้ายบุปผารับไม้
วิชาทะลวงกระดูกตีชีพจรวิชาทะลวงกระดูกตีชีพจร
วิชาสิบสามกระบี่ปลิดชีพวิชาสิบสามกระบี่ปลิดชีพ
วิชากระบี่ช้วนจินวิชากระบี่ช้วนจิน
วิชากรงเล็บอินทรีย์วิชากรงเล็บอินทรีย์
วิชาเลาะเอ็นบิดกระดูกวิชาเลาะเอ็นบิดกระดูก
วิชาฝ่ามือต่อเนื่องวิชาฝ่ามือต่อเนื่อง
พลังกรงเล็บมังกรพลังกรงเล็บมังกร
วิชาหมัดเมาผีเหล้าวิชาหมัดเมาผีเหล้า
วิชาใจวานรติดตามวิชาใจวานรติดตาม
วิชาหัตถ์พันแมงมุมหมื่นพิษวิชาหัตถ์พันแมงมุมหมื่นพิษ
วิชาท่องสราญรมย์วิชาท่องสราญรมย์
พลังฝ่ามือเขาครึ่งเสี้ยวพลังฝ่ามือเขาครึ่งเสี้ยว
วิชาฝ่ามือไหมเย็นวิชาฝ่ามือไหมเย็น
13 กระบี่ประตูเทพ13 กระบี่ประตูเทพ