13 กระบี่ประตูเทพ

13 กระบี่ประตูเทพ Game Kungfu House

atk
คะแนน
Power ยิงกระเด็น
     STR 70%
     AGI 30%
     MATK 0%
Level Point
Level 1 2
Level 2 0
Level 3 0
Level 4 0
Level 5 0
Level 6 0
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAP

ธรรมดา 12
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ธรรมดา 11
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ธรรมดา 13
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard