น้ำค้างทรายปราณน้ำค้างทรายปราณ
พิณหัวม้าพิณหัวม้า
สร้อยรวมกระจ่างสร้อยรวมกระจ่าง
ป้ายประสานสวรรค์ป้ายประสานสวรรค์
ไร้ธุลีม่วงไร้ธุลีม่วง
ผีเสื้อห่วงเพลิงผีเสื้อห่วงเพลิง
มรกตว่างเปล่ามรกตว่างเปล่า
ป้ายหยกสระบัวป้ายหยกสระบัว
แหวนเพลงฝันแหวนเพลงฝัน
ป้ายหยกเหมันต์ป้ายหยกเหมันต์
ยันต์วิญญาณยันต์วิญญาณ
แหวนทองสลักแหวนทองสลัก
จันทร์อับแสงจันทร์อับแสง
สร้อยสมุนไพรสร้อยสมุนไพร
ตุ้มหยกวายุตุ้มหยกวายุ
ตราชีวิตภักดีตราชีวิตภักดี
ผูกซื่อสัตย์ผูกซื่อสัตย์
บัวราตรีบัวราตรี
สร้อยน้ำหลีกสร้อยน้ำหลีก
ป้ายเศษกระดูกป้ายเศษกระดูก
ไข่มุกพิษไข่มุกพิษ
แหวนหลิงหลุนแหวนหลิงหลุน
ถุงมือไหมทองถุงมือไหมทอง
ธรรมปิดบาปธรรมปิดบาป
ระฆังดอกไม้ระฆังดอกไม้
ประดับสะกดตรรกะประดับสะกดตรรกะ
เงื่อนนึกคิดเงื่อนนึกคิด
ป้ายธรณีใหญ่ป้ายธรณีใหญ่
ป้้ายตอบแทนป้้ายตอบแทน
สร้อยดาวกังสร้อยดาวกัง
แหวนหยกซ่อนเงาแหวนหยกซ่อนเงา
หยกทาสอสูรหยกทาสอสูร
ศาลาเมฆทับเซียนศาลาเมฆทับเซียน
มังกรเหลืองเหล้าใสมังกรเหลืองเหล้าใส
แหวนเจ็ดมณีแหวนเจ็ดมณี
ป้ายฝันกระดูกป้ายฝันกระดูก
ประดับเอียงมารประดับเอียงมาร
ไข่มุกทองแกว่งไปมาไข่มุกทองแกว่งไปมา
UnknownUnknown
UnknownUnknown
ฝีเสื้อเจ็ดสีฝีเสื้อเจ็ดสี
หยกตระกูลเหอหยกตระกูลเหอ
ปิ่นปักผมหลิงหลงปิ่นปักผมหลิงหลง
เครื่องประดับไร้พ่ายเครื่องประดับไร้พ่าย