ประดับเอียงมาร

ประดับเอียงมาร Game Kungfu House

acces, matk สมบัติตำหนกบุปผาว่ากันว่าเคยเป็นสมบัติของเจ้าสำนักห้าพิษรุ่นที่สอง.เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวยุทธ์.
คะแนน  
STAT Min. Max.
MATK 122 163
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 8.05
HP 0 HIT 19
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 19
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

วาสนาฮีโร

เตียบ่อกี้

เตียบ่อกี้

ได้รับ: def + 28% วรยุทธสูง.มีคุณธรรมเมตตา มีวรยุทธเก้าเอี้ยงไร้เทียบทาน ทั้งยังมีพลังเคลื่อนย้ายจักรวาล.