โอ๊วฮุยโอ๊วฮุย
อี่น่ำเทียนอี่น่ำเทียน
เอี้ยเซียวเอี้ยเซียว
เยิ่นหว่อสิงเยิ่นหว่อสิง
จิวหมอจื้อจิวหมอจื้อ
ไคว่หัวหวังไคว่หัวหวัง
อู้หยาจืออู้หยาจือ
unknownunknown
unknownunknown
ลี้ชิวจุ๋ยลี้ชิวจุ๋ย
ลี้คิมฮวงลี้คิมฮวง
เซี่ยงกัวกิมฮ้งเซี่ยงกัวกิมฮ้ง
เจี่ยซุ่นเจี่ยซุ่น
เซียงกัวเสี่ยวเซียนเซียงกัวเสี่ยวเซียน
ฟงชิงหยางฟงชิงหยาง
ซุนแป๊ะม่อซุนแป๊ะม่อ
เอี๊ยบไคเอี๊ยบไค
เถี่ยจงถางเถี่ยจงถาง
หลวงจีนกวาดลานหลวงจีนกวาดลาน
จักพรรดิ์ราตรีจักพรรดิ์ราตรี
ราชินีธิวาราชินีธิวา
หลีฉางไห่หลีฉางไห่
หมิง ชาง เชิงหมิง ชาง เชิง
เล็กเซียวหงส์เล็กเซียวหงส์
ต๊กโกวคิ้วป้ายต๊กโกวคิ้วป้าย
เซียวหย่วนซันเซียวหย่วนซัน
มู่หยงป้อมู่หยงป้อ
เมืองมังกรมู่หยงเมืองมังกรมู่หยง
ลามะจักรทองลามะจักรทอง
นางเฒ่าทาริกาเทียนชัวนางเฒ่าทาริกาเทียนชัว
อึ้งย้งอึ้งย้ง
เซียวเหล่งนึ่งเซียวเหล่งนึ่ง
เหล่งหูชงเหล่งหูชง
ชอลิ้วเฮียงชอลิ้วเฮียง
เตียบ่อกี้เตียบ่อกี้
ก๊วยเจ๋งก๊วยเจ๋ง
อึ้งเอี้ยะซืออึ้งเอี้ยะซือ
อาวเอี๊ยงฮงอาวเอี๊ยงฮง
อั้งชิกงอั้งชิกง
อิดเต็งอิดเต็ง
จิวแป๊ะทงจิวแป๊ะทง
เอี้ยก้วยเอี้ยก้วย
ต้วนอี้ต้วนอี้
ซีจุ๊ซีจุ๊
เฉียวฟงเฉียวฟง
ไซมิ้งชวยเสาะไซมิ้งชวยเสาะ
เอี๊ยบโกวเซียะเอี๊ยบโกวเซียะ
ประมุขวังบุปผาประมุขวังบุปผา
ตงฟางปู้ป้ายตงฟางปู้ป้าย
เฮ้งเตงเอี้ยงเฮ้งเตงเอี้ยง