hero['image_display']) !== false) :?> นางเฒ่าทาริกาเทียนชัว นางเฒ่าทาริกาเทียนชัว

นางเฒ่าทาริกาเทียนชัวGame Kungfu House

ฝึกกำลังภายในวรยุทธ ศัิษย์พี่หญิงใหญ่ของสามผู้เฒ่าสราญรมย์ วรยุทธไร้เทียมทาน หน้าตาโหดใจดี นิสัยมุทะลุ หลงรักอู๋หยาจือ.
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 25 980 5.96875
ATK (กำลัง) 10 1410 8.75
MATK (กำลังภายใน) 10 1840 11.4375
AGI (ท่าร่าง) 10 1145 7.09375
DEF (ป้องกัน) 10 160 0.9375
HIT (แม่น) 10 10 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 10 10 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 0 0 0
soul require: 39
spirit: 0

พรสวรรค์

พลังหัตถ์ตัดกิ่งบ๊วยเทียงซัว

พลังหัตถ์ตัดกิ่งบ๊วยเทียงซัว

บุกเดี่ยว , Lv.1: 34
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

สามผู้เฒ่า

  • ลี้ชิวจุ๋ย
  • อู้หยาจือ
ได้รับ: con + 73

ใช้กำลังรับ

  • ซีจุ๊
ได้รับ: agi + 21%

มังกรเขียวเมฆา

  • ศาลาเมฆทับเซียน
ได้รับ: con + 48

สุริยันเทียงซัว

ได้รับ: cri + 48

เราเป็นเอก

  • วิชาบรรจบมีแต่เราเอกะ
ได้รับ: con + 48

สมุนวังคฤธร

ได้รับ: atk + 28%
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard