เฮ้งเตงเอี้ยงเฮ้งเตงเอี้ยง
เซียวเหล่งนึ่งเซียวเหล่งนึ่ง
อึ้งย้งอึ้งย้ง
นางเฒ่าทาริกาเทียนชัวนางเฒ่าทาริกาเทียนชัว
ลามะจักรทองลามะจักรทอง
เมืองมังกรมู่หยงเมืองมังกรมู่หยง
มู่หยงป้อมู่หยงป้อ
เหล่งหูชงเหล่งหูชง
ชอลิ้วเฮียงชอลิ้วเฮียง
เตียบ่อกี้เตียบ่อกี้
ตงฟางปู้ป้ายตงฟางปู้ป้าย
ประมุขวังบุปผาประมุขวังบุปผา
เอี๊ยบโกวเซียะเอี๊ยบโกวเซียะ
ไซมิ้งชวยเสาะไซมิ้งชวยเสาะ
เฉียวฟงเฉียวฟง
ซีจุ๊ซีจุ๊
ต้วนอี้ต้วนอี้
เอี้ยก้วยเอี้ยก้วย
จิวแป๊ะทงจิวแป๊ะทง
อิดเต็งอิดเต็ง
อั้งชิกงอั้งชิกง
อาวเอี๊ยงฮงอาวเอี๊ยงฮง
อึ้งเอี้ยะซืออึ้งเอี้ยะซือ
ก๊วยเจ๋งก๊วยเจ๋ง
เซียวหย่วนซันเซียวหย่วนซัน
ต๊กโกวคิ้วป้ายต๊กโกวคิ้วป้าย
ซุนแป๊ะม่อซุนแป๊ะม่อ
ฟงชิงหยางฟงชิงหยาง
เซียงกัวเสี่ยวเซียนเซียงกัวเสี่ยวเซียน
เจี่ยซุ่นเจี่ยซุ่น
เซี่ยงกัวกิมฮ้งเซี่ยงกัวกิมฮ้ง
ลี้คิมฮวงลี้คิมฮวง
ลี้ชิวจุ๋ยลี้ชิวจุ๋ย
unknownunknown
unknownunknown
อู้หยาจืออู้หยาจือ
ไคว่หัวหวังไคว่หัวหวัง
จิวหมอจื้อจิวหมอจื้อ
เอี๊ยบไคเอี๊ยบไค
เถี่ยจงถางเถี่ยจงถาง
เล็กเซียวหงส์เล็กเซียวหงส์
หมิง ชาง เชิงหมิง ชาง เชิง
หลีฉางไห่หลีฉางไห่
ราชินีธิวาราชินีธิวา
จักพรรดิ์ราตรีจักพรรดิ์ราตรี
หลวงจีนกวาดลานหลวงจีนกวาดลาน
เยิ่นหว่อสิงเยิ่นหว่อสิง