จันทร์อับแสง

จันทร์อับแสง Game Kungfu House

acces, matk
คะแนน  
STAT Min. Max.
MATK 38 51
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 4.21
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 14
ธรรมดา 4
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ธรรมดา 6
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard