ตราชีวิตภักดี

ตราชีวิตภักดี Game Kungfu House

acces, matk
คะแนน  
STAT Min. Max.
MATK 24 32
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 4.24
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

วาสนาฮีโร

เปาปุท้ง

เปาปุท้ง

ได้รับ: matk + 25% เป็นคนเปิดเผย พูดตรงไปตรงมา แต่เป็นคนปากหนัก ให้ตายก็ไม่ยอมรับว่าตนเองผิด.
โอวทิฮวย

โอวทิฮวย

ได้รับ: matk + 25% สามสิ่งที่เขาชอบคือ ดื่มเหล้า, นารี, ผดุงคุณธรรม.เป็นชายชาตรีที่กล้าทำกล้ารับ.