18ฝ่ามือพิชิตมังกร

18ฝ่ามือพิชิตมังกร Game Kungfu House

atk
คะแนน
Power กวาดล้าง
     STR 60%
     AGI 0%
     MATK 40%
Level Point
Level 1 16
Level 2 25
Level 3 32
Level 4 0
Level 5 0
Level 6 0
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 24

วาสนาฮีโร

อั้งชิกง

อั้งชิกง

ได้รับ: cri + 48 Unknown