วิชากระบี่วนเวียนปลิดชีพ

วิชากระบี่วนเวียนปลิดชีพ Game Kungfu House

atk
คะแนน
Power ยิงกระเด็น
     STR 70%
     AGI 0%
     MATK 30%
Level Point
Level 1 17
Level 2 0
Level 3 0
Level 4 0
Level 5 0
Level 6 0
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 20
ธรรมดา
ยอดฝีมือ 20
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

ลิ้มเพ้งจือ

ลิ้มเพ้งจือ

ได้รับ: atk + 24% Unknown
งักปุ๊กคุ้ง

งักปุ๊กคุ้ง

ได้รับ: atk + 24% เข้าสำนักหัวซาน.ท่าทางเป็นสุภาพบุรุษแต่กลับมีจิตใจชั่วร้าย เพื่อให้ได้วรยุทธ์กลับทำได้ทุกอย่าง.