เพลงกระบี่ปราบมาร

เพลงกระบี่ปราบมาร Game Kungfu House

agi
คะแนน
Power บุกเดี่ยว
     STR 40%
     AGI 60%
     MATK 0%
Level Point
Level 1 18
Level 2 0
Level 3 0
Level 4 0
Level 5 0
Level 6 0
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 12
ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 19
ธรรมดา
ยอดฝีมือ 12
ปรมาจารย์
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard