กระบี่หญิงงาม

กระบี่หญิงงาม Game Kungfu House

weapon, atk เคียงคู่กับกระบี่ยอดบุรุษ ตัวกระบี่สำดำ ไม่มีเงา คล้ายไม้ดำ ไม่เหมือนกระบี่ทั่วไป แต่มีไอเย็น และมีความคมมาก
คะแนน  
STAT Min. Max.
ATK 20 27
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 3
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา 5
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 15
ธรรมดา 12
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ธรรมดา
ยอดฝีมือ 18
ปรมาจารย์
ธรรมดา 8
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ธรรมดา
ยอดฝีมือ 19
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

กระบี่เบญจมาศ

กระบี่เบญจมาศ

ได้รับ: atk + 20% ลูกศิษย์ของนางเฒ่าทาริกาเทียนชัว หนึ่งในสี่ยอดกระบี่
กระบี่ไม้ไผ่

กระบี่ไม้ไผ่

ได้รับ: atk + 20% ลูกศิษย์ของนางเฒ่าทาริกาเทียนชัว หนึ่งในสี่ยอดกระบี่
กระบี่หลาน

กระบี่หลาน

ได้รับ: atk + 20% ลูกศิษย์ของนางเฒ่าทาริกาเทียนชัว หนึ่งในสี่ยอดกระบี่
กระบี่เหมย

กระบี่เหมย

ได้รับ: atk + 20% ลูกศิษย์ของนางเฒ่าทาริกาเทียนชัว หนึ่งในสี่ยอดกระบี่
นางพญาผมขาว

นางพญาผมขาว

ได้รับ: atk + 20%
หลีฉางไห่

หลีฉางไห่

ได้รับ: atk 99% + Unknown
เซียวเหล่งนึ่ง

เซียวเหล่งนึ่ง

ได้รับ: atk + 20% เย็นชาดุจน้ำแข็ง งดงามหาใดเปรียบ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอก อาศัยอยู่ใน"สุสานโบราณ."

ฮีโรแนะนำ

หลีฉางไห่

หลีฉางไห่

Unknown