ค่ายกลลมห้าผี

ค่ายกลลมห้าผี Game Kungfu House

LEVEL
หัวหน้าค่าย
def
กลางค่าย
dodge
หางค่าย
atk
1 21% 16 11%
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ 18
ปรมาจารย์
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard