hero['image_display']) !== false) :?> กัวเต็งอัก กัวเต็งอัก

กัวเต็งอักGame Kungfu House

ฝึกกำลังภายในป้องกัน หัวหน้าเจ็ดประหลาดแห่งกังหนำ ฉายา"ค้างคาวเหิน"ถนัดใช้อาวุธลับ นิสัยวู่วาม หัวดื้อ.
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 171 0 0
ATK (กำลัง) 98 0 0
MATK (กำลังภายใน) 128 0 0
AGI (ท่าร่าง) 0 0 0
DEF (ป้องกัน) 57 0 0
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 0 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 10 10 0
soul require: 0
spirit: 96
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard