รองเท้าศึกไร้ผ่าย

รองเท้าศึกไร้ผ่าย Game Kungfu House

shoes, agi ความตายไม่น่ากลัว มีชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเป็นทุกข์ที่สุด พี่เป็นเพียงตำนาน ไม่ต้องคิดถึงหรอก
คะแนน  
STAT Min. Max.
AGI 27 41
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 7.19
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 17
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 2 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard