ร้องเท้าหยกเมฆา

ร้องเท้าหยกเมฆา Game Kungfu House

shoes, agi นักพรตเซียนใช้รองเท้านี้เดินบนเมฆ รองเท้าที่สกัดจากหินหยก.
คะแนน  
STAT Min. Max.
AGI 92 123
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 9.31
HP 7 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 13 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard