เกราะหนังจรเข้

เกราะหนังจรเข้ Game Kungfu House

body, def
คะแนน  
STAT Min. Max.
DEF 17 23
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 2.84
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 8
ธรรมดา
ยอดฝีมือ 14
ปรมาจารย์
ธรรมดา 4
ยอดฝีมือ 5
ปรมาจารย์
ธรรมดา 14
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ธรรมดา 13
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

มารขาว

มารขาว

ได้รับ: hit + 35 หลงใหลในชื่อเสียงลาภยศ ชอบดื่มเหล้า.วรยุทธเป็นเลิศ เป็นยอดฝีมือในวังอ๋อง.มีฝ่ามือภูติเร้นลับหยิน.