พลังปราณเหมันต์

พลังปราณเหมันต์ Game Kungfu House

book
คะแนน
Power สมาธิ
     STR 0%
     AGI 0%
     MATK 0%
Level Point
Level 1 17
Level 2 22
Level 3 28
Level 4 33
Level 5 38
Level 6 44
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ 14
ปรมาจารย์
ธรรมดา
ยอดฝีมือ 13
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

จ้อแหน้เซี้ยง

จ้อแหน้เซี้ยง

ได้รับ: matk + 30% Unknown