พลังฟ้ากำเนิด

พลังฟ้ากำเนิด Game Kungfu House

book
คะแนน
Power กำลังภายใน
     STR 0%
     AGI 0%
     MATK 0%
Level Point
Level 1 7
Level 2 9
Level 3 11
Level 4 14
Level 5 16
Level 6 18
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAP

ธรรมดา 20
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

อิดเต็ง

อิดเต็ง

ได้รับ: matk + 30% จักรพรรดิใต้ต้วนจือซิ่ง มีวิชา"พลังฟ้ากำเนิด"กับ"ดัชนีสุริยันต์"สองวิทยายุทธ์