เศษพลังแสงพุทธสาดส่อง

เศษพลังแสงพุทธสาดส่อง Game Kungfu House

book
คะแนน
Power สมาธิ
     STR 0%
     AGI 0%
     MATK 0%
Level Point
Level 1 5
Level 2 0
Level 3 0
Level 4 0
Level 5 0
Level 6 0
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 15

วาสนาฮีโร

แม่ชีมิกจ้อ

แม่ชีมิกจ้อ

ได้รับ: agi + 15% แม่ชีที่มีจิตใจทะเยอทะยาน หวังให้สำนักง้อไบ้เป็นหนึ่งในยุทธภพ ปกครองแผ่นดิน.วรยุทธ์สูงส่ง.