คัมภีร์สาวหยก

คัมภีร์สาวหยก Game Kungfu House

book
คะแนน
Power แม่น
     STR 0%
     AGI 0%
     MATK 0%
Level Point
Level 1 19
Level 2 25
Level 3 31
Level 4 37
Level 5 43
Level 6 50
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard