ค่ายกลหุบเขาไร้รัก

ค่ายกลหุบเขาไร้รัก Game Kungfu House

LEVEL
หัวหน้าค่าย
agi
กลางค่าย
matk
หางค่าย
matk
1 15% 16% 15%
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ 12
ปรมาจารย์
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard