เลเวลที่ต้องการ : 11-14
จำนวนด่าน : 10
  • 4
  • 8
  • 10
เลเวลที่ต้องการ : 17-21
จำนวนด่าน : 12
  • 5
  • 9
  • 12
เลเวลที่ต้องการ : 25-32
จำนวนด่าน : 14
  • 5
  • 9
  • 14