พลังจักรวาลซ่อน

พลังจักรวาลซ่อน Game Kungfu House

book
คะแนน
Power แม่น
     STR 0%
     AGI 0%
     MATK 0%
Level Point
Level 1 9
Level 2 0
Level 3 0
Level 4 0
Level 5 0
Level 6 0
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ 6
ปรมาจารย์
ธรรมดา 4
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ธรรมดา 8
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ธรรมดา 18
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

เสวียนหนาน

เสวียนหนาน

ได้รับ: atk + 20% เป็นตั๊กม้อแห่งเส้าหลิน วรยุทธ์สูงส่ง กำลังภายในล้ำเลิศเคยเข้าร่วมตำหนักรวมยอดคน เดินเรื่อง "เจินหลง"