hero['image_display']) !== false) :?> ยิ่มเอี่ยงเอี้ยง ยิ่มเอี่ยงเอี้ยง

ยิ่มเอี่ยงเอี้ยงGame Kungfu House

ฝึกกำลังภายในวรยุทธ "ธิดาเทพ" ของพรรคตะวันจันทรา.ฉลาดและอ่อนหวาน เป็นศรีภรรยาตัวอย่าง.
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 175 1120 5.90625
ATK (กำลัง) 99 805 4.4125
MATK (กำลังภายใน) 20 1260 7.75
AGI (ท่าร่าง) 100 745 4.03125
DEF (ป้องกัน) 120 90 0
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 10 10 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 0 0 0
soul require: 18
spirit: 104

พรสวรรค์

วิชาแส้สยบมาร

วิชาแส้สยบมาร

บุกเดี่ยว , Lv.1: 7
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

บ้านเจ้าสำนัก

  • เยิ่นหว่อสิง
  • เหล่งหูชง
ได้รับ: atk + 43%

ศัตรูหัวใจ

  • ตงฟางปู้ป้าย
ได้รับ: cri + 49

ขลุ่ยหยกเขียว

  • ขลุ่ยหยกมรกต
ได้รับ: cri + 35

อัจฉริยะแห่งยุค

  • วิชาบุรุษเห็นไม่ได้
ได้รับ: matk + 30%

สามงามชดช้อย

ได้รับ: hp + 15%
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard