game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Dagger Dagger
พลังโจมตี : 13 - 15 พลังเวทย์ :
เลเวล : 1 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Hanger Hanger
พลังโจมตี : 16 - 20 พลังเวทย์ :
เลเวล : 2 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Kukri Kukri
พลังโจมตี : 20 - 26 พลังเวทย์ :
เลเวล : 3 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Stick Knife Stick Knife
พลังโจมตี : 28 - 35 พลังเวทย์ :
เลเวล : 5 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Blade Blade
พลังโจมตี : 40 - 48 พลังเวทย์ :
เลเวล : 7 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Saber Saber
พลังโจมตี : 63 - 75 พลังเวทย์ :
เลเวล : 10 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 3 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Shamshire Shamshire
พลังโจมตี : 81 - 99 พลังเวทย์ :
เลเวล : 12 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 4 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Hunting Knife Hunting Knife
พลังโจมตี : 114 - 141 พลังเวทย์ :
เลเวล : 15 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 5 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Sosun Patta Sosun Patta
พลังโจมตี : 156 - 192 พลังเวทย์ :
เลเวล : 18 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 7 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Falchion Falchion
พลังโจมตี : 185 - 232 พลังเวทย์ :
เลเวล : 20 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 8 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Katana Katana
พลังโจมตี : 218 - 277 พลังเวทย์ :
เลเวล : 22 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 10 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Shotel Shotel
พลังโจมตี : 271 - 354 พลังเวทย์ :
เลเวล : 25 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 12 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Defender Saber Defender Saber
พลังโจมตี : 335 - 439 พลังเวทย์ :
เลเวล : 28 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 15 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Beam Saber Beam Saber
พลังโจมตี : 375 - 633 พลังเวทย์ :
เลเวล : 30 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 17 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Bone Knife Bone Knife
พลังโจมตี : 502 - 691 พลังเวทย์ :
เลเวล : 35 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 26 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Gun Blade Gun Blade
พลังโจมตี : 650 - 909 พลังเวทย์ :
เลเวล : 40 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 40 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Sickle Knife Sickle Knife
พลังโจมตี : 842 - 1124 พลังเวทย์ :
เลเวล : 45 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 68 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife
Hora Knife Hora Knife
พลังโจมตี : 1180 - 1554 พลังเวทย์ :
เลเวล : 50 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 99 ความทนทาน : 0
ประเภท: Knife

1