game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Short Spear Short Spear
พลังโจมตี : 15 - 25 พลังเวทย์ :
เลเวล : 1 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Long Spear Long Spear
พลังโจมตี : 19 - 33 พลังเวทย์ :
เลเวล : 2 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Pike Pike
พลังโจมตี : 24 - 34 พลังเวทย์ :
เลเวล : 3 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Harpoon Harpoon
พลังโจมตี : 33 - 58 พลังเวทย์ :
เลเวล : 5 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Trident Trident
พลังโจมตี : 48 - 80 พลังเวทย์ :
เลเวล : 7 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Glaive Glaive
พลังโจมตี : 76 - 121 พลังเวทย์ :
เลเวล : 10 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 3 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Ahlspiess Ahlspiess
พลังโจมตี : 96 - 160 พลังเวทย์ :
เลเวล : 12 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 4 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Corsesca Corsesca
พลังโจมตี : 137 - 225 พลังเวทย์ :
เลเวล : 15 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 5 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Elastic Elastic
พลังโจมตี : 189 - 301 พลังเวทย์ :
เลเวล : 18 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 7 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Vouge Vouge
พลังโจมตี : 221 - 363 พลังเวทย์ :
เลเวล : 20 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 8 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Halbert Halbert
พลังโจมตี : 273 - 423 พลังเวทย์ :
เลเวล : 22 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 10 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Winged Spear Winged Spear
พลังโจมตี : 327 - 544 พลังเวทย์ :
เลเวล : 25 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 12 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Beam Spear Beam Spear
พลังโจมตี : 408 - 667 พลังเวทย์ :
เลเวล : 28 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 15 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Beam Pike Beam Pike
พลังโจมตี : 450 - 770 พลังเวทย์ :
เลเวล : 30 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 17 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Beam Winged Spear Beam Winged Spear
พลังโจมตี : 566 - 1069 พลังเวทย์ :
เลเวล : 35 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 26 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Lance Lance
พลังโจมตี : 728 - 1404 พลังเวทย์ :
เลเวล : 40 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 40 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Field Lance Field Lance
พลังโจมตี : 1060 - 1654 พลังเวทย์ :
เลเวล : 45 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 68 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear
Hora Spear Hora Spear
พลังโจมตี : 1484 - 2280 พลังเวทย์ :
เลเวล : 50 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 99 ความทนทาน : 0
ประเภท: Spear

1