game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

Vain Break Vain Break
คำอธิบายสกิล : เวทย์ดินโจมตีเป้าหมายเดี่ยว
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Terra ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Fetor Fetor
คำอธิบายสกิล : เวทย์ดินสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายเป็นบริเวณกว้าง
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Terra ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Soul Blind Soul Blind
คำอธิบายสกิล : ทำให้เป้าหมายไม่สามารถใช้ Force Buff ได้
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Terra ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Soul Mute Soul Mute
คำอธิบายสกิล : ทำให้เป้าหมายไม่สามารถใช้ Force Debuff ได้
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Terra ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Tectonic Might Tectonic Might
คำอธิบายสกิล : เวทย์ดินโจมตีเป้าหมายเดี่ยว
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Terra ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 12 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Toxic Bane Toxic Bane
คำอธิบายสกิล : เวทย์ดินสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายเป็นบริเวณกว้าง
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Terra ระดับ :
HP : 0 FP : 180 SP : 0
Cooldown : 12 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Desolate Desolate
คำอธิบายสกิล : ทำให้เป้าหมายไม่สามารถใช้ Skill Buff ได้
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Terra ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Ensnare Ensnare
คำอธิบายสกิล : ยิดขาเป้าหมายทำให้ไม่สามารถวิ่งได้
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Terra ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Venom Breath Venom Breath
คำอธิบายสกิล : เวทย์ดินโจมตีเป้าหมายเดี่ยว
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Terra ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 18 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Sand Storm Sand Storm
คำอธิบายสกิล : เวทย์ดินสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายและบริเวณรอบๆ
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Terra ระดับ :
HP : 0 FP : 180 SP : 0
Cooldown : 18 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Entangle Entangle
คำอธิบายสกิล : ทำให้เป้าหมายไม่สามารถใช้ Skill ในการโจมตีได้
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Terra ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Tranquility Tranquility
คำอธิบายสกิล : ทำให้เป้าหมายไม่สามารถใช้เวทย์ในการโจมตีได้
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Terra ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons

1