game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Lunker Lunker
เลเวล : 9 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 280 โจมตี : 57 ป้องกัน : 29
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   25 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato HQ, Cora HQ